1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  26 พ.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.3848

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.6902

  MK6S3210.0250

  MKAI6S210.0457

  MKAI6S310.0432

  MMM12.9955

  MMM-PLUS10.0349

  MSI1411.1717

  MSI1510.9577

  MSI1610.7082

  MSI1710.6480

  MSI1810.2936

  SMART9.9922

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.3333

  KAF18.0500

  M-BT16.8175

  M-FLEX8.9630

  MFX28.6556

  MIF10.9246

  M-INNO19.1668

  MULTI18.6189

  MWELL19.2323

  Q-PORT9.0999

  SPOT33S107.8652

  SPOT33S117.8426

  SPOT33S147.3400

  SPOT33S157.5574

  SI5A38.7925

  SI5E28.7378

  SI5E39.0145

  SI5I18.8331

  SPOT33S77.1293

  SPOT33S87.1641

  SPOT33S98.2701

  The Smart Maximizer9.5369

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6901

  BMBF3.7191

  DE-16.4882

  HI-DIV8.1030

  HI-DIV PLUS9.4736

  M-ACTIVE15.1382

  M-MIDSMALL9.6456

  M-S5021.4331

  RPF225.7470

  RRF16.7857

  SAN17.1922

  SCDF0.8138

  SCIF3.3143

  SCIF22.2118

  SF418.2596

  SF536.9443

  SF74.3640

  SF82.3024

  SSB101.7155

  STD3.4209

  STD23.7601

  TNP33.4969

  TS2.1386

  UNF12.7786

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.2729

  M-BOND12.6019

  M-CR12.1349

  M-FIX13.3604

  M-SAVING12.4283

  M-VALUE66.8125

  MA-LTF27.3620

  MG-LTF11.1318

  MIF-LTF14.4139

  MV-LTF22.8037

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.8524

  I-157.7699

  I-207.2115

  I-ASIA INFRA6.2020

  I-ASEAN STAR 106.2401

  I-BRIC Recovery 38.1676

  I-CHIC9.9254

  I-DEVELOP11.3874

  I-EMERGING 10S26.7197

  I-FIXAI6M310.1002

  I-GOLD7S27.1538

  I-GOLD7S37.4326

  I-GOLD13.1464

  I-NATURAL4.8045

  I-OIL4.7698

  I-OIL33S16.9517

  I-OIL5S27.5005

  I-REITs13.5994

  I-SMART10.0782

  MGA8.1875

  MGB10.2582

  MGE8.6554

  MGS6.5961

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.1782

  M-PROP DIV12.6071

  M-PROPERTY25.7240

  31 มี.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3926

  MNIT5.2933

  MNIT210.5720

  MNRF11.8293

  M-STOR11.5061

  HPF10.2002

  M-PAT10.2527