1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  21 ต.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4325

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.8101

  MK6S3310.0298

  MK6S349.9917

  MMM13.0551

  MMM-PLUS10.0902

  MSI1810.4351

  MSI1910.1184

  MSI2010.1168

  MSI2110.0621

  MSI2210.0132

  SMART10.0142

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.8262

  KAF18.4427

  M-BT17.7976

  M-FLEX8.9117

  MFX30.3690

  MIF11.9559

  M-INNO19.2969

  MRECO19.9782

  MULTI18.4544

  MWELL18.5343

  Q-PORT9.5962

  SPOT33S108.1397

  SPOT33S118.0924

  SPOT33S147.4818

  SPOT33S157.8116

  SI5A39.0220

  SI5E29.0343

  SI5E39.4430

  SI5I19.3764

  SPOT33S77.7251

  SPOT33S87.7705

  SPOT33S98.7476

  The Smart Maximizer9.5157

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8206

  BMBF3.9230

  DE-16.8413

  HI-DIV8.4316

  HI-DIV PLUS10.1125

  M-ACTIVE16.1030

  M-MIDSMALL10.7826

  M-S5022.8034

  RPF225.4610

  RRF17.1503

  SAN18.0696

  SCDF0.8542

  SCIF3.4935

  SCIF22.3174

  SF419.2319

  SF539.0219

  SF74.5972

  SF82.4304

  SSB107.5582

  STD3.6065

  STD23.9646

  TNP35.3590

  TS2.2426

  UNF13.4388

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.4175

  M-PROP RMF9.9738

  M-BOND12.6748

  M-CR12.1853

  M-FIX13.4438

  M-SAVING12.4729

  M-VALUE70.3316

  MA-LTF29.2841

  MG-LTF11.8732

  MIF-LTF15.1912

  MV-LTF23.6523

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.9285

  I-158.3561

  I-207.6904

  I-ASIA INFRA6.5247

  I-ASEAN STAR 106.0651

  I-BRIC Recovery 39.4282

  I-CHIC9.6614

  I-DEVELOP10.7945

  I-EMERGING 10S27.3676

  I-FIXAI6M410.0607

  I-GOLD7S27.1781

  I-GOLD7S37.4555

  I-GOLD13.3435

  I-OIL4.5301

  I-OIL33S16.4791

  I-OIL5S26.9741

  I-REITs12.9159

  I-SMART10.0864

  MGA8.2912

  MGB10.3439

  MGE8.9045

  MGS6.4033

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.7211

  M-PROP8S210.5275

  M-PROP DIV13.4399

  M-PROPERTY27.6351

  31 ส.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3282

  MNIT5.2131

  MNIT210.4813

  MNRF10.3315

  M-STOR11.4640

  HPF10.1362

  MIT8.5265

  M-PAT10.2223