1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  12 ก.พ. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.3524

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.6152

  MK6S3110.1249

  MKAI6S29.9910

  MMM12.9498

  MSI1411.1218

  MSI1510.9073

  MSI1610.6555

  MSI1710.5966

  MSI1810.1757

  SMART10.0543

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D57.8303

  KAF17.3185

  M-BT15.4066

  M-FLEX9.1289

  MFX26.7979

  MIF9.7145

  M-INNO19.3803

  MULTI19.0599

  MWELL19.1826

  Q-PORT8.6451

  SPOT33S107.6305

  SPOT33S117.6304

  SPOT33S147.0849

  SPOT33S157.2525

  SI5A38.9698

  SI5E28.7974

  SI5E38.9599

  SI5I18.8586

  SPOT33S76.9972

  SPOT33S87.0150

  SPOT33S97.9552

  The Smart Maximizer8.8806

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.4561

  BMBF3.4769

  DE-16.0586

  HI-DIV7.4609

  HI-DIV PLUS8.6045

  M-ACTIVE14.1882

  M-MIDSMALL9.0309

  M-S5019.7379

  RPF224.0114

  RRF16.3327

  SAN16.0981

  SCDF0.7643

  SCIF3.1004

  SCIF22.0812

  SF417.0592

  SF534.4436

  SF74.0757

  SF82.1565

  SSB94.8229

  STD3.1958

  STD23.5186

  TNP31.2386

  TS2.0017

  UNF11.9553

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.1114

  M-BOND12.5735

  M-CR12.0849

  M-FIX13.3289

  M-SAVING12.3977

  M-VALUE62.3398

  MA-LTF25.6137

  MG-LTF10.5996

  MIF-LTF13.4238

  MV-LTF21.2250

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.5025

  I-157.4193

  I-206.8138

  I-ASIA INFRA5.6506

  I-ASEAN STAR 106.2632

  I-BRIC Recovery 37.1270

  I-CHIC9.5544

  I-DEVELOP11.5202

  I-EMERGING 10S26.3485

  I-FIXAI6M210.0758

  I-FIXAI6M310.0419

  I-GOLD7S27.2470

  I-GOLD7S37.5515

  I-GOLD12.9290

  I-NATURAL3.9115

  I-OIL3.1947

  I-OIL33S14.6290

  I-OIL5S26.1055

  I-REITs12.0657

  I-SMART10.2274

  MGA7.4293

  MGB10.1898

  MGE8.0161

  MGS6.2353

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV11.5716

  M-PROPERTY23.5909

  31 ธ.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3942

  MNIT5.2942

  MNIT210.5201

  MNRF11.8295

  M-STOR11.4814

  HPF10.1989

  M-PAT10.2338