1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  25 พ.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1650

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.0155

  MK6S2810.0981

  MK7S110.0291

  MKAI6S19.9970

  MMM12.6806

  MSI1410.6847

  MSI1510.4912

  MSI1610.2377

  MSI1710.1509

  SMART10.1015

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D510.9331

  KAF18.6004

  M-BT18.0880

  MFX32.8152

  MIF11.9198

  Q-PORT9.4234

  SPOT33S109.7763

  SPOT33S119.8554

  SPOT33S148.9485

  SPOT33S159.2277

  SPOT33S1610.6109

  SI5A110.4404

  SPOT33S79.0092

  SPOT33S89.0146

  SPOT33S98.7155

  The Smart Maximizer10.0478

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.2320

  BMBF4.2521

  DE-17.3453

  HI-DIV8.6276

  M-ACTIVE18.4378

  M-S5025.9919

  RPF227.8299

  RRF18.0682

  SAN19.4072

  SCDF0.8784

  SCIF3.8688

  SCIF22.7016

  SF421.4206

  SF539.5887

  SF75.2299

  SF82.8118

  SSB107.3900

  STD3.9569

  STD24.2809

  TNP36.0198

  TS2.3345

  UNF13.8061

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7117

  M-BOND12.1929

  M-CR11.9473

  M-FIX12.8731

  M-SAVING12.2021

  M-VALUE72.4797

  MA-LTF30.2820

  MG-LTF11.3751

  MIF-LTF16.8250

  MV-LTF26.6183

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-106.4730

  I-157.9246

  I-207.6132

  I-AAA10.7817

  I-AGRI10.2788

  I-ASIA INFRA6.4419

  I-ASEAN STAR 106.9506

  I-BRIC Recovery 38.8050

  I-CHINA10S29.6560

  I-CHIC10.4511

  I-DEVELOP11.3340

  I-EMERGING 10S28.3091

  I-FIXAI12M10.0185

  I-GOLD7S26.9127

  I-GOLD7S37.1840

  I-GOLD12.3981

  I-NATURAL6.0018

  I-OIL10.5143

  I-REITs14.2025

  I-SMART10.4081

  KR-S17.3458

  MGA8.6964

  MGB10.3401

  MGE8.9767

  MGS7.3147

  I-US7S210.0341

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.3850

  M-PROPERTY20.0325

  30 ก.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.7184

  M-II10.2827

  MNIT5.2807

  MNIT210.5752

  MNRF12.3617

  M-STOR11.3939

  HPF10.1856

  M-PAT10.2367