1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  30 มิ.ย. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.3968

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.7477

  MK6S3210.0646

  MKAI6S210.0852

  MKAI6S310.0810

  MMM13.0122

  MMM-PLUS10.0496

  MSI1411.1942

  MSI1710.6791

  MSI1810.3356

  MSI1910.0237

  MSI2010.0243

  SMART10.0113

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.5554

  KAF18.3768

  M-BT17.3120

  M-FLEX8.9594

  MFX29.4544

  MIF11.3557

  M-INNO19.0917

  MULTI18.6939

  MWELL19.1675

  Q-PORT9.8327

  SPOT33S108.0182

  SPOT33S118.4059

  SPOT33S147.5057

  SPOT33S157.7288

  SI5A38.8185

  SI5E28.7510

  SI5E39.0185

  SI5I18.8802

  SPOT33S77.3768

  SPOT33S87.4136

  SPOT33S98.4896

  The Smart Maximizer9.5526

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8118

  BMBF3.8417

  DE-16.7018

  HI-DIV8.3778

  HI-DIV PLUS9.8027

  M-ACTIVE15.5489

  M-MIDSMALL10.0963

  M-S5021.8152

  RPF226.5896

  RRF17.0138

  SAN17.7550

  SCDF0.8401

  SCIF3.4254

  SCIF22.2812

  SF418.8181

  SF538.1693

  SF74.4991

  SF82.3821

  SSB105.1235

  STD3.5340

  STD23.8848

  TNP34.6385

  TS2.2065

  UNF13.1988

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.9303

  M-BOND12.6497

  M-CR12.1752

  M-FIX13.3939

  M-SAVING12.4400

  M-VALUE68.9345

  MA-LTF28.1070

  MG-LTF11.7535

  MIF-LTF14.9696

  MV-LTF23.5241

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.9438

  I-157.7198

  I-207.1470

  I-ASIA INFRA6.1613

  I-ASEAN STAR 106.1182

  I-BRIC Recovery 38.4342

  I-CHIC9.3021

  I-DEVELOP11.3412

  I-EMERGING 10S26.8792

  I-FIXAI6M410.0302

  I-GOLD7S27.5777

  I-GOLD7S37.8763

  I-GOLD13.9959

  I-NATURAL4.7012

  I-OIL4.6287

  I-OIL33S16.7266

  I-OIL5S27.2412

  I-REITs14.1019

  I-SMART10.1040

  MGA7.8499

  MGB10.2867

  MGE8.4636

  MGS6.3576

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.1574

  M-PROP8S29.9965

  M-PROP DIV13.0093

  M-PROPERTY26.5025

  31 พ.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3485

  MNIT5.2865

  MNIT210.4863

  MNRF10.3518

  M-STOR11.4273

  HPF10.1335

  MIT 

  M-PAT10.2045