1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  31 ต.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1517

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.9116

  MK6S2810.0981

  MK7S110.0291

  MKAI6S19.9970

  MMM12.6606

  MSI1410.6566

  MSI1510.4912

  MSI1610.2081

  MSI1710.1509

  SMART10.0456

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D510.4326

  KAF18.5683

  M-BT18.0381

  MFX31.4210

  MIF11.8981

  Q-PORT9.2863

  SPOT33S109.2010

  SPOT33S119.2224

  SPOT33S148.4623

  SPOT33S158.7253

  SPOT33S169.9840

  SI5A110.4404

  SPOT33S78.4834

  SPOT33S88.4837

  SPOT33S98.2214

  The Smart Maximizer9.8699

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.0569

  BMBF4.0809

  DE-17.0507

  HI-DIV8.6063

  M-ACTIVE17.7108

  M-S5025.5578

  RPF226.6248

  RRF17.7235

  SAN18.6203

  SCDF0.8456

  SCIF3.7189

  SCIF22.5900

  SF420.4994

  SF538.0397

  SF75.0209

  SF82.6836

  SSB103.1180

  STD3.7695

  STD24.0756

  TNP34.5747

  TS2.2292

  UNF13.2431

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7178

  M-BOND12.1437

  M-CR11.9432

  M-FIX12.8118

  M-SAVING12.1881

  M-VALUE69.7189

  MA-LTF29.1350

  MG-LTF11.3298

  MIF-LTF17.0621

  MV-LTF25.5893

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-106.4512

  I-157.7644

  I-207.3732

  I-AAA10.7817

  I-AGRI9.9197

  I-ASIA INFRA6.3559

  I-ASEAN STAR 106.6850

  I-BRIC Recovery 38.7549

  I-CHINA10S29.4698

  I-CHIC9.8519

  I-DEVELOP10.8284

  I-EMERGING 10S28.2720

  I-FIXAI12M10.0185

  I-GOLD7S26.8849

  I-GOLD7S37.1540

  I-GOLD12.4027

  I-NATURAL5.7794

  I-OIL11.1618

  I-REITs13.9413

  I-SMART10.2789

  KR-S18.2783

  MGA8.3489

  MGB10.2926

  MGE8.5098

  MGS7.2099

  I-US7S29.8556

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.3528

  M-PROPERTY19.9379

  30 ก.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.7184

  M-II10.2827

  MNIT5.2807

  MNIT210.5752

  MNRF12.3617

  M-STOR11.3939

  HPF10.1856

  M-PAT10.2367