1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  23 เม.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.0544

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.6067

  MK6S2210.1044

  MK6S2310.0760

  MK6S2410.0223

  MK6S2510.0156

  MK6S26 

  MMM12.5185

  MSI1410.3974

  MSI1510.2878

  SMART10.0408

  The Smart Collector11.5516

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.4289

  KAF18.5609

  M-BT16.2661

  MFX28.4921

  MIF11.0860

  Q-PORT7.6474

  SPOT33S108.3829

  SPOT33S118.3786

  SPOT33S147.7177

  SPOT33S158.0260

  SPOT33S169.1643

  SPOT33S77.8197

  SPOT33S87.8142

  SPOT33S97.6146

  The Smart Maximizer9.6015

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6779

  BMBF3.5509

  DE-16.1250

  HI-DIV8.7758

  M-ACTIVE16.0602

  M-S5023.8836

  RPF223.6823

  RRF16.6908

  SAN16.1678

  SCDF0.7374

  SCIF3.5267

  SCIF22.5076

  SF417.8111

  SF533.0593

  SF74.3578

  SF82.9803

  SSB88.8365

  STD3.3697

  STD23.6383

  TNP30.0173

  TS1.9417

  UNF11.5235

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.3117

  M-BOND12.0464

  M-CR11.8596

  M-FIX12.6432

  M-SAVING12.0818

  M-VALUE60.8561

  MA-LTF26.4061

  MG-LTF10.4969

  MIF-LTF16.3160

  MV-LTF22.2786

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-108.8306

  I-157.9486

  I-207.4711

  I-AAA11.1910

  I-AGRI10.4720

  I-ASIA INFRA6.1222

  I-ASEAN STAR 107.0772

  I-ASIA10.7866

  I-BRIC Recovery 38.7162

  I-CHINA10S29.2750

  I-CHIC10.1711

  I-CREDIT10.4347

  I-DEVELOP10.8880

  I-EMERGING 10S28.0920

  I-GOLD7S27.4032

  I-GOLD7S37.6762

  I-GOLD13.1940

  I-NATURAL6.5127

  I-OIL13.0886

  I-REITs13.2404

  I-SMART10.2419

  KR-S18.5860

  MGA8.4668

  MGB10.1171

  MGE8.4315

  MGS7.5081

  I-US7S29.8957

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV9.9848

  M-PROPERTY18.9711

  28 ก.พ. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.2779

  M-II10.2749

  MNIT5.2690

  MNIT210.4824

  MNRF12.1734

  M-STOR11.3491

  HPF10.1316