1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  28 ก.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2801

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.3999

  MK6S2910.1285

  MK6S3010.0988

  MK6S3110.0402

  MMM12.8539

  MSI1410.9856

  MSI1510.7841

  MSI1610.4965

  MSI1710.4641

  SMART10.0189

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.2685

  KAF17.9288

  M-BT16.6182

  M-FLEX9.9537

  MFX28.3234

  MIF10.5194

  MWELL19.9982

  Q-PORT8.8052

  SPOT33S107.9509

  SPOT33S118.0360

  SPOT33S147.2891

  SPOT33S157.5258

  SI5A39.5150

  SI5E210.0548

  SI5E3 

  SI5U110.6867

  SPOT33S77.3610

  SPOT33S87.3768

  SPOT33S97.7994

  The Smart Maximizer9.8617

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.7645

  BMBF3.5526

  DE-16.2026

  HI-DIV7.9784

  HI-DIV PLUS9.2655

  M-ACTIVE14.9579

  M-MIDSMALL9.1242

  M-S5021.9702

  RPF224.5695

  RRF16.6921

  SAN16.3477

  SCDF0.7825

  SCIF3.1734

  SCIF22.1502

  SF418.0626

  SF535.2073

  SF74.1648

  SF82.2135

  SSB96.7263

  STD3.4666

  STD23.7939

  TNP31.9725

  TS2.0546

  UNF12.2653

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.1970

  M-BOND12.4270

  M-CR12.0332

  M-FIX13.1571

  M-SAVING12.3259

  M-VALUE64.1537

  MA-LTF26.8824

  MG-LTF10.9446

  MIF-LTF14.7167

  MV-LTF22.4001

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.3239

  I-158.9044

  I-208.3233

  I-AGRI9.8403

  I-ASIA INFRA6.6653

  I-ASEAN STAR 106.7756

  I-BRIC Recovery 39.0381

  I-CHIC11.6104

  I-DEVELOP12.7733

  I-EMERGING 10S27.5934

  I-FIXAI12M10.2503

  I-GOLD7S26.4339

  I-GOLD7S36.6920

  I-GOLD11.7330

  I-NATURAL5.1896

  I-OIL6.1543

  I-OIL33S1 

  I-REITs13.0254

  I-SMART10.4196

  KR-S110.8001

  MGA9.2136

  MGB10.3987

  MGE9.3966

  MGS7.2375

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.6766

  M-PROPERTY21.3866

  31 พ.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II10.4084

  MNIT5.2951

  MNIT210.5251

  MNRF12.0002

  M-STOR11.3937

  HPF10.1544

  M-PAT10.1158