1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  09 ต.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.3070

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.4618

  MK6S3110.0818

  MMM12.8899

  MSI1411.0428

  MSI1510.8398

  MSI1610.5679

  MSI1710.5177

  MSI1810.0181

  SMART10.0515

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.3441

  KAF18.0702

  M-BT16.8800

  M-FLEX9.7681

  MFX28.5642

  MIF10.7521

  MWELL19.7881

  Q-PORT9.1251

  SPOT33S107.8478

  SPOT33S117.9372

  SPOT33S147.1941

  SPOT33S157.4390

  SI5A39.5542

  SI5E29.9066

  SI5E39.7109

  SI5I110.0910

  SPOT33S77.2778

  SPOT33S87.2915

  SPOT33S97.8747

  The Smart Maximizer9.7059

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5774

  BMBF3.5971

  DE-16.2750

  HI-DIV8.0210

  HI-DIV PLUS9.2926

  M-ACTIVE15.1387

  M-MIDSMALL9.2735

  M-S5022.1044

  RPF224.8734

  RRF16.7747

  SAN16.5379

  SCDF0.7948

  SCIF3.2104

  SCIF22.1693

  SF418.2472

  SF535.6031

  SF74.2032

  SF82.2356

  SSB98.0128

  STD3.3028

  STD23.6403

  TNP32.2594

  TS2.0788

  UNF12.4120

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7401

  M-BOND12.4836

  M-CR12.0517

  M-FIX13.2110

  M-SAVING12.3534

  M-VALUE64.9653

  MA-LTF27.2459

  MG-LTF11.1776

  MIF-LTF15.1104

  MV-LTF22.6889

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.1307

  I-158.6607

  I-208.0299

  I-ASIA INFRA6.5214

  I-ASEAN STAR 106.4018

  I-BRIC Recovery 38.7429

  I-CHIC10.9661

  I-DEVELOP12.6088

  I-EMERGING 10S27.3645

  I-FIXAI6M10.0013

  I-FIXAI6M29.9921

  I-GOLD7S26.8255

  I-GOLD7S37.1042

  I-GOLD12.4480

  I-NATURAL5.2780

  I-OIL6.3912

  I-OIL33S18.8098

  I-OIL5S210.0561

  I-REITs12.9758

  I-SMART10.2364

  MGA9.0712

  MGB10.4848

  MGE8.8692

  MGS7.0977

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV11.0418

  M-PROPERTY21.9742

  31 ส.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3786

  MNIT5.2862

  MNIT210.5407

  MNRF11.8718

  M-STOR11.3975

  HPF10.1549

  M-PAT10.1474