1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  29 เม.ย. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.3772

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.7196

  MK6S3210.0250

  MKAI6S210.0457

  MKAI6S310.0432

  MMM12.9847

  MMM-PLUS10.0235

  MSI1411.1673

  MSI1510.9548

  MSI1610.7001

  MSI1710.6480

  MSI1810.2936

  SMART10.0047

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.3612

  KAF18.0827

  M-BT16.6988

  M-FLEX8.9620

  MFX28.7283

  MIF10.8277

  M-INNO19.0464

  MULTI18.5766

  MWELL19.2978

  Q-PORT9.0535

  SPOT33S107.8996

  SPOT33S117.7970

  SPOT33S147.3827

  SPOT33S157.6036

  SI5A38.8248

  SI5E28.8060

  SI5E39.0540

  SI5I18.7824

  SPOT33S77.1355

  SPOT33S87.1716

  SPOT33S98.2927

  The Smart Maximizer9.4383

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6726

  BMBF3.6999

  DE-16.4540

  HI-DIV8.0499

  HI-DIV PLUS9.4095

  M-ACTIVE15.2149

  M-MIDSMALL9.7750

  M-S5022.2692

  RPF225.5469

  RRF16.7495

  SAN17.0575

  SCDF0.8101

  SCIF3.2978

  SCIF22.2040

  SF418.1661

  SF536.6784

  SF74.3273

  SF82.2824

  SSB101.1178

  STD3.3934

  STD23.7411

  TNP33.2177

  TS2.1287

  UNF12.7178

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.4034

  M-BOND12.6202

  M-CR12.1294

  M-FIX13.3770

  M-SAVING12.4217

  M-VALUE66.3210

  MA-LTF27.4400

  MG-LTF11.0753

  MIF-LTF14.3234

  MV-LTF22.6335

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.7768

  I-157.8221

  I-207.2598

  I-ASIA INFRA6.2443

  I-ASEAN STAR 106.3176

  I-BRIC Recovery 38.3829

  I-CHIC9.8039

  I-DEVELOP11.2945

  I-EMERGING 10S26.8233

  I-FIXAI6M310.0889

  I-GOLD7S27.3207

  I-GOLD7S37.6257

  I-GOLD13.3182

  I-NATURAL4.8747

  I-OIL4.4126

  I-OIL33S16.3907

  I-OIL5S26.8972

  I-REITs12.9847

  I-SMART10.0600

  MGA8.1659

  MGB10.1668

  MGE8.8528

  MGS6.6413

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.1782

  M-PROP DIV13.3351

  M-PROPERTY26.7382

  31 มี.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3926

  MNIT5.2933

  MNIT210.5720

  MNRF11.8293

  M-STOR11.5061

  HPF10.2002

  M-PAT10.2527