1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  28 มี.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4869

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.8829

  MK6S3410.0824

  MK6S3510.0091

  MKAI6S410.0444

  MMM13.1231

  MMM-PLUS10.1492

  MSI1810.5876

  MSI1910.2720

  MSI2010.2627

  MSI2110.2154

  MSI2210.1379

  MSI2310.0020

  SMART10.0691

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.4150

  KAF18.6218

  M-BT17.3688

  M-FLEX8.8066

  MFX29.4087

  MIF10.7039

  M-INNO19.3973

  MRECO210.4076

  MULTI18.0836

  MWELL18.3324

  Q-PORT9.4114

  SPOT33S108.2327

  SPOT33S118.2807

  SPOT33S147.4953

  SPOT33S157.8134

  SI5A39.1354

  SI5E28.9350

  SI5E39.2998

  SI5I19.7334

  SPOT33S77.7986

  SPOT33S87.9054

  SPOT33S98.8527

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9030

  BMBF4.0116

  DE-16.9939

  HI-DIV8.2809

  HI-DIV PLUS10.3511

  M-ACTIVE15.4495

  M-MIDSMALL11.4266

  M-S5024.2800

  RPF226.0547

  RRF17.3077

  SAN18.4760

  SCDF0.8705

  SCIF3.5700

  SCIF22.3497

  SF418.6792

  SF539.8443

  SF74.7051

  SF82.4749

  SSB110.1481

  STD3.6903

  STD24.0525

  TNP36.1783

  TS2.2858

  UNF13.7012

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.0974

  M-PROP RMF9.5126

  M-BOND12.7274

  M-CR12.2021

  M-FIX13.5103

  M-SAVING12.5247

  M-VALUE71.6699

  MA-LTF29.8039

  MG-LTF12.2934

  MIF-LTF15.7133

  MV-LTF23.4935

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.6377

  I-158.6996

  I-207.9985

  I-ASIA INFRA6.2218

  I-ASEAN STAR 105.5617

  I-BRIC Recovery 39.5951

  I-CHIC9.9470

  I-DEVELOP10.3394

  I-EMERGING 10S27.4479

  I-FIX6M10 

  I-FIX6M99.9998

  I-GOLD7S26.8482

  I-GOLD7S37.1040

  I-GOLD12.9275

  I-OIL3.9491

  I-OIL33S15.6325

  I-OIL5S26.0579

  I-REITs13.0307

  I-SMART10.0357

  I-USS19.9011

  MGA8.7019

  MGB9.9712

  MGE9.4849

  MGS6.8105

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.3871

  M-PROP8S210.1345

  M-PROP DIV12.7263

  M-PROPS39.8763

  M-PROPS49.8414

  M-PROPERTY26.6357

  31 ธ.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3820

  MNIT5.2127

  MNIT210.4573

  MNRF10.4795

  M-STOR11.5636

  HPF9.8731

  MIT8.1834

  M-PAT10.3038