1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  23 ม.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1929

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.0986

  MK6S29 

  MK7S110.0720

  MKAI6S110.0435

  MMM12.7228

  MSI1410.7512

  MSI1510.5856

  MSI1610.2883

  MSI1710.2548

  SMART10.0318

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.0567

  KAF18.5859

  M-BT17.5886

  MFX30.7099

  MIF10.9825

  Q-PORT8.9469

  SPOT33S109.2087

  SPOT33S119.3091

  SPOT33S148.4559

  SPOT33S158.7082

  SI5A110.2672

  SI5A29.8756

  SI5E29.5192

  SI5U19.9603

  SPOT33S78.4821

  SPOT33S88.4956

  SPOT33S98.5306

  The Smart Maximizer9.8707

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.1425

  BMBF4.1713

  DE-17.2042

  HI-DIV8.5424

  M-ACTIVE17.7338

  M-S5025.3528

  RPF227.1903

  RRF17.3248

  SAN19.0068

  SCDF0.8605

  SCIF3.7946

  SCIF22.6391

  SF419.7863

  SF538.8209

  SF75.1237

  SF82.7463

  SSB105.3739

  STD3.8505

  STD24.1700

  TNP35.2501

  TS2.2718

  UNF13.5206

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.3561

  M-BOND12.2592

  M-CR11.9676

  M-FIX12.9383

  M-SAVING12.2323

  M-VALUE70.9955

  MA-LTF29.2614

  MG-LTF11.4464

  MIF-LTF16.2110

  MV-LTF24.7946

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.6468

  I-158.2286

  I-207.6088

  I-AGRI10.3396

  I-ASIA INFRA6.4759

  I-ASEAN STAR 106.8219

  I-BRIC Recovery 38.9496

  I-CHINA10S211.0371

  I-CHIC10.5684

  I-DEVELOP11.5500

  I-EMERGING 10S28.1276

  I-FIXAI12M10.0792

  I-GOLD7S27.4494

  I-GOLD7S37.7453

  I-GOLD13.2307

  I-NATURAL5.1001

  I-OIL6.4573

  I-REITs15.1295

  I-SMART10.6251

  KR-S18.2207

  MGA8.6099

  MGB10.0425

  MGE8.7043

  MGS7.0818

  I-US7S210.1631

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.4768

  M-PROPERTY20.3218

  30 พ.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA11.7830

  M-II10.2274

  MNIT5.2748

  MNIT210.5191

  MNRF12.3086

  M-STOR11.3656

  HPF10.1525

  M-PAT10.1460