1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  26 ส.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4142

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.7752

  MK6S3210.0785

  MK6S33 

  MMM13.0322

  MMM-PLUS10.0698

  MSI1411.2094

  MSI1810.3635

  MSI1910.0580

  MSI2010.0601

  MSI219.9997

  SMART10.0314

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.2429

  KAF19.3100

  M-BT18.6879

  M-FLEX9.0947

  MFX31.8138

  MIF12.0029

  M-INNO19.4688

  MULTI18.6407

  MWELL18.7216

  Q-PORT10.4375

  SPOT33S108.5161

  SPOT33S118.8132

  SPOT33S147.8928

  SPOT33S158.1273

  SI5A38.9127

  SI5E29.1013

  SI5E39.4634

  SI5I19.2223

  SPOT33S77.8882

  SPOT33S87.9245

  SPOT33S99.0324

  The Smart Maximizer9.5922

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.0755

  BMBF4.1142

  DE-17.1788

  HI-DIV8.8276

  HI-DIV PLUS10.5734

  M-ACTIVE16.7898

  M-MIDSMALL10.9838

  M-S5023.6465

  RPF228.4866

  RRF17.5158

  SAN19.0449

  SCDF0.8979

  SCIF3.6703

  SCIF22.4393

  SF420.1570

  SF540.9007

  SF74.8264

  SF82.5546

  SSB112.7257

  STD3.7859

  STD24.1617

  TNP37.1437

  TS2.3639

  UNF14.1446

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.7864

  M-BOND12.6657

  M-CR12.1974

  M-FIX13.4227

  M-SAVING12.4563

  M-VALUE73.9743

  MA-LTF30.4018

  MG-LTF12.5208

  MIF-LTF15.6789

  MV-LTF24.8185

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.8680

  I-158.1054

  I-207.4839

  I-ASIA INFRA6.7099

  I-ASEAN STAR 106.2382

  I-BRIC Recovery 38.9877

  I-CHIC9.8659

  I-DEVELOP11.0918

  I-EMERGING 10S27.2373

  I-FIXAI6M410.0482

  I-GOLD7S27.4412

  I-GOLD7S37.7271

  I-GOLD13.8145

  I-NATURAL4.9252

  I-OIL4.2399

  I-OIL33S16.1431

  I-OIL5S26.6158

  I-REITs13.0742

  I-SMART10.2995

  MGA8.3206

  MGB10.2650

  MGE9.0188

  MGS6.4827

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.4149

  M-PROP8S210.2323

  M-PROP DIV13.4428

  M-PROPERTY27.4620

  30 มิ.ย. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4098

  MNIT5.2332

  MNIT210.5107

  MNRF10.3431

  M-STOR11.4961

  HPF10.1905

  MIT9.0072

  M-PAT10.2682