1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  20 ม.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4647

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.8251

  MK6S3310.1055

  MK6S3410.0542

  MKAI6S410.0274

  MMM13.0954

  MMM-PLUS10.1228

  MSI1810.5200

  MSI1910.1811

  MSI2010.1671

  MSI2110.1245

  MSI2210.0688

  SMART10.0387

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.5348

  KAF18.7697

  M-BT17.1321

  M-FLEX9.0397

  MFX29.7345

  MIF11.1840

  M-INNO19.3948

  MRECO210.4096

  MULTI18.3721

  MWELL18.5038

  Q-PORT9.5293

  SPOT33S108.4964

  SPOT33S118.7018

  SPOT33S147.6965

  SPOT33S157.9387

  SI5A39.0593

  SI5E29.2186

  SI5E39.5765

  SI5I19.0525

  SPOT33S78.1651

  SPOT33S88.2170

  SPOT33S99.1589

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8822

  BMBF3.9917

  DE-16.9599

  HI-DIV8.1550

  HI-DIV PLUS10.1952

  M-ACTIVE16.5344

  M-MIDSMALL11.8011

  M-S5023.3880

  RPF225.9394

  RRF17.2785

  SAN18.4273

  SCDF0.8674

  SCIF3.5561

  SCIF22.3508

  SF418.5812

  SF539.7211

  SF74.6868

  SF82.4749

  SSB109.5103

  STD3.6749

  STD24.0366

  TNP36.0250

  TS2.2805

  UNF13.6605

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.8213

  M-PROP RMF9.6731

  M-BOND12.6913

  M-CR12.2007

  M-FIX13.4719

  M-SAVING12.5017

  M-VALUE71.3447

  MA-LTF30.1618

  MG-LTF12.4099

  MIF-LTF15.8998

  MV-LTF23.3717

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.8086

  I-158.4659

  I-207.8009

  I-ASIA INFRA6.2167

  I-ASEAN STAR 105.5899

  I-BRIC Recovery 39.2044

  I-CHIC9.8949

  I-DEVELOP10.8968

  I-EMERGING 10S27.0580

  I-GOLD7S26.7426

  I-GOLD7S37.0008

  I-GOLD12.5786

  I-OIL4.4397

  I-OIL33S16.3434

  I-OIL5S26.8176

  I-REITs13.0164

  I-SMART9.9556

  MGA8.5390

  MGB9.9956

  MGE9.4566

  MGS6.6449

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.4308

  M-PROP8S210.1931

  M-PROP DIV13.0621

  M-PROPS310.0289

  M-PROPS410.0026

  M-PROPERTY26.8723

  30 พ.ย. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3370

  MNIT5.2031

  MNIT210.4453

  MNRF10.3190

  M-STOR11.4948

  HPF9.8235

  MIT8.2631

  M-PAT10.2377