1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  20 ส.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1144

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.7775

  MK6S2410.1537

  MK6S2510.1490

  MK6S2610.1215

  MK6S2810.0462

  MMM12.6065

  MSI1410.5275

  MSI1510.3853

  MSI1610.0961

  MSI1710.0221

  SMART10.0509

  The Smart Collector11.5988

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.9035

  KAF19.0339

  M-BT17.2200

  MFX29.9753

  MIF11.5080

  Q-PORT8.9534

  SPOT33S108.6741

  SPOT33S118.6706

  SPOT33S147.9699

  SPOT33S158.2442

  SPOT33S169.4495

  SI5E1 

  SPOT33S78.0755

  SPOT33S88.0692

  SPOT33S97.8661

  The Smart Maximizer9.8588

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9276

  BMBF3.7927

  DE-16.5528

  HI-DIV8.6738

  M-ACTIVE16.8509

  M-S5025.0228

  RPF225.3363

  RRF17.1751

  SAN17.3060

  SCDF0.7879

  SCIF3.4554

  SCIF22.4093

  SF419.0342

  SF535.3970

  SF74.6651

  SF82.4928

  SSB95.8806

  STD3.4876

  STD23.7665

  TNP32.1404

  TS2.0685

  UNF12.3139

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.2691

  M-BOND12.0836

  M-CR11.9129

  M-FIX12.7200

  M-SAVING12.1460

  M-VALUE64.7831

  MA-LTF27.7757

  MG-LTF11.0010

  MIF-LTF16.3078

  MV-LTF23.7669

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-107.9342

  I-157.9642

  I-207.5540

  I-AAA11.2724

  I-AGRI10.3461

  I-ASIA INFRA6.5875

  I-ASEAN STAR 106.8750

  I-BRIC Recovery 39.2870

  I-CHINA10S29.5803

  I-CHIC10.0171

  I-DEVELOP11.1460

  I-EMERGING 10S28.6544

  I-GOLD7S27.3026

  I-GOLD7S37.5833

  I-GOLD13.1388

  I-NATURAL6.8479

  I-OIL12.4162

  I-REITs13.9043

  I-SMART10.4048

  KR-S18.2142

  MGA8.5013

  MGB10.1703

  MGE8.5625

  MGS7.5950

  I-US7S29.5751

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.6153

  M-PROPERTY20.5739

  30 มิ.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.6961

  M-II10.2926

  MNIT5.2882

  MNIT210.5573

  MNRF12.3415

  M-STOR11.3884

  HPF10.1763