1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  29 ก.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1028

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.7624

  MK6S2410.1209

  MK6S2510.1071

  MK6S2610.0779

  MK6S2810.0041

  MMM12.5901

  MSI1410.4858

  MSI1510.3643

  MSI1610.0389

  MSI17 

  SMART10.0320

  The Smart Collector11.5899

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.6142

  KAF18.7190

  M-BT16.7774

  MFX29.1217

  MIF11.3615

  Q-PORT8.6670

  SPOT33S108.5535

  SPOT33S118.5499

  SPOT33S147.8545

  SPOT33S158.1305

  SPOT33S169.3156

  SPOT33S77.9593

  SPOT33S87.9560

  SPOT33S97.7550

  The Smart Maximizer9.7880

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8177

  BMBF3.6849

  DE-16.3606

  HI-DIV8.4277

  M-ACTIVE16.3729

  M-S5024.3323

  RPF224.6132

  RRF16.9685

  SAN16.8080

  SCDF0.7657

  SCIF3.3635

  SCIF22.3411

  SF418.4926

  SF534.3906

  SF74.5296

  SF82.4236

  SSB93.0461

  STD3.4974

  STD23.7761

  TNP31.2097

  TS2.0115

  UNF11.9580

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.2393

  M-BOND12.0726

  M-CR11.9035

  M-FIX12.6991

  M-SAVING12.1334

  M-VALUE63.0718

  MA-LTF26.9762

  MG-LTF10.6809

  MIF-LTF15.6346

  MV-LTF23.1200

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-108.4821

  I-157.9462

  I-207.5250

  I-AAA11.2999

  I-AGRI10.4171

  I-ASIA INFRA6.4816

  I-ASEAN STAR 106.9158

  I-BRIC Recovery 39.2213

  I-CHINA10S29.6117

  I-CHIC10.1287

  I-CREDIT10.4139

  I-DEVELOP11.2655

  I-EMERGING 10S28.6079

  I-GOLD7S27.3769

  I-GOLD7S37.6658

  I-GOLD13.1009

  I-NATURAL6.8545

  I-OIL13.2921

  I-REITs13.7847

  I-SMART10.4018

  KR-S17.6058

  MGA8.5712

  MGB10.1167

  MGE8.7702

  MGS7.6004

  I-US7S29.9336

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.5804

  M-PROPERTY20.6400

  31 พ.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.4967

  M-II10.2244

  MNIT5.2650

  MNIT210.4953

  MNRF12.1918

  M-STOR11.3522

  HPF10.1200