1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  28 ก.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4057

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.7592

  MK6S3210.0646

  MKAI6S210.0958

  MKAI6S310.0879

  MMM13.0224

  MMM-PLUS10.0580

  MSI1411.1942

  MSI1810.3356

  MSI1910.0237

  MSI2010.0243

  SMART10.0178

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.0843

  KAF19.0926

  M-BT17.8789

  M-FLEX9.0384

  MFX31.2668

  MIF11.9499

  M-INNO19.3279

  MULTI18.6998

  MWELL19.0501

  Q-PORT10.4982

  SPOT33S108.4246

  SPOT33S118.9253

  SPOT33S147.7763

  SPOT33S158.0078

  SI5A38.8231

  SI5E29.0128

  SI5E39.2851

  SI5I19.1837

  SPOT33S77.8420

  SPOT33S87.8805

  SPOT33S98.9236

  The Smart Maximizer9.5533

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9661

  BMBF3.9968

  DE-16.9730

  HI-DIV8.7726

  HI-DIV PLUS10.2537

  M-ACTIVE16.5026

  M-MIDSMALL10.8811

  M-S5023.0906

  RPF227.6737

  RRF17.2994

  SAN18.4961

  SCDF0.8735

  SCIF3.5662

  SCIF22.3728

  SF419.5854

  SF539.7248

  SF74.6856

  SF82.4803

  SSB109.4432

  STD3.6778

  STD24.0432

  TNP36.0454

  TS2.2966

  UNF13.7374

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF11.0142

  M-BOND12.6581

  M-CR12.1912

  M-FIX13.4109

  M-SAVING12.4478

  M-VALUE71.8457

  MA-LTF29.8632

  MG-LTF12.5604

  MIF-LTF15.9427

  MV-LTF24.5358

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.8285

  I-157.9887

  I-207.3808

  I-ASIA INFRA6.5576

  I-ASEAN STAR 106.3546

  I-BRIC Recovery 38.8204

  I-CHIC9.8188

  I-DEVELOP11.3612

  I-EMERGING 10S27.1508

  I-FIXAI6M410.0302

  I-GOLD7S27.6128

  I-GOLD7S37.9075

  I-GOLD14.1081

  I-NATURAL4.7508

  I-OIL3.8043

  I-OIL33S15.4752

  I-OIL5S25.8930

  I-REITs13.9488

  I-SMART10.2687

  MGA8.2652

  MGB10.2541

  MGE8.9444

  MGS6.5171

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.1574

  M-PROP8S29.9965

  M-PROP DIV13.1133

  M-PROPERTY26.9068

  30 มิ.ย. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4098

  MNIT5.2332

  MNIT210.5107

  MNRF10.3431

  M-STOR11.4961

  HPF10.1905

  MIT9.0072

  M-PAT10.2682