1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  20 เม.ย. 2561

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.5975

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.2675

  MK6S3810.0522

  MMM13.2728

  MMM-PLUS10.3007

  MSI1810.9057

  MSI1910.6313

  MSI2010.6157

  MSI2110.5914

  MSI2210.5218

  MSI2310.4221

  MSI2510.2889

  MSI2610.2588

  SMART9.9978

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM19.9966

  HAPPY D59.5525

  KAF20.5823

  M-BT20.3477

  M-FLEX8.7121

  MFX33.6410

  MIF11.5723

  M-INCOMEAI10.4737

  M-INNO19.5039

  MRECO59.7475

  MWELL18.9235

  Q-PORT10.3581

  SPOT33S109.5950

  SPOT33S119.3458

  SPOT33S148.5432

  SPOT33S159.1752

  SI5A49.4434

  SI5E210.2832

  SI5E39.3574

  SMO5A19.5630

  SPOT33S79.0911

  SPOT33S89.2172

  SPOT33S910.2889

  THMO19.6833

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.7719

  BMBF4.7378

  DE-17.1257

  HI-DIV9.9384

  HI-DIV PLUS12.8643

  M-ACTIVE17.1960

  M-MIDSMALL12.6245

  M-S5029.3018

  M-SELECTCG10.1319

  RPF230.8374

  RRF18.5165

  SAN22.1727

  SCDF1.0541

  SCIF4.3293

  SCIF22.7872

  SF422.1993

  SF549.4547

  SF75.7106

  SF82.8586

  SSB136.8543

  STD4.4815

  STD24.9223

  TNP44.9325

  TS2.6800

  UNF16.8750

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.3232

  M-PROP RMF10.6244

  M-BOND12.9120

  M-CR12.3986

  M-FIX13.7463

  M-SAVING12.6310

  M-VALUE87.6995

  MA-LTF35.4317

  MG-LTF14.0116

  MIF-LTF17.1406

  HI-DIV LTF10.5860

  M-MIDSMALL LTF9.0927

  MV-LTF27.7784

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.9009

  I-159.5720

  I-208.7143

  I-ASIA INFRA6.5384

  I-ASEAN STAR 105.2168

  I-CHIC10.5760

  I-DEVELOP11.5659

  I-EMERGING 10S28.1741

  I-FIX6M1010.0789

  I-GOLD7S26.8441

  I-GOLD7S37.1136

  I-GOLD13.3576

  I-OIL5.0552

  I-OIL33S16.9721

  I-OIL5S27.4511

  I-REITs12.8619

  I-SMART10.0644

  I-USS19.8179

  MGA9.4034

  MGB9.7810

  MGE9.8354

  MGS7.0898

  MULTI18.5452

  M-SMART INCOME-AC9.9627

  M-SMART INCOME-AR9.9597

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.1352

  M-PROP8S210.0834

  M-PROP DIV13.6173

  M-PROPS310.4535

  M-PROPERTY30.2838

  28 ก.พ. 2561

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3817

  MNIT5.1471

  MNIT210.0129

  MNRF10.0257

  M-STOR11.6197

  HPF9.9525

  MIT8.0350

  M-PAT10.6907