1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  02 มี.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2126

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.1312

  MK6S2910.0249

  MK6S3010.0069

  MK7S110.1199

  MKAI6S110.0991

  MMM12.7503

  MSI1410.8125

  MSI1510.6286

  MSI1610.3446

  MSI1710.2919

  SMART10.0544

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.8290

  KAF18.4743

  M-BT17.2633

  MFX30.1149

  MIF11.6769

  Q-PORT9.5581

  SPOT33S108.9735

  SPOT33S119.0708

  SPOT33S148.2140

  SPOT33S158.4641

  SI5A110.5161

  SI5A210.0027

  SI5E210.0061

  SI5U110.1419

  SPOT33S78.2697

  SPOT33S88.2821

  SPOT33S98.3930

  The Smart Maximizer9.9282

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.0532

  BMBF4.0933

  DE-16.6562

  HI-DIV8.4752

  HI-DIV PLUS9.9016

  M-ACTIVE15.9140

  M-S5024.6364

  RPF226.6010

  RRF17.1850

  SAN18.6108

  SCDF0.8454

  SCIF3.6976

  SCIF22.5849

  SF419.4113

  SF538.0329

  SF75.0178

  SF82.6856

  SSB103.5243

  STD3.7601

  STD24.0859

  TNP34.5287

  TS2.2189

  UNF13.2486

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7730

  M-BOND12.2636

  M-CR11.9785

  M-FIX12.9532

  M-SAVING12.2543

  M-VALUE69.1140

  MA-LTF28.7482

  MG-LTF12.0506

  MIF-LTF16.7358

  MV-LTF24.1285

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.7705

  I-158.2204

  I-207.7346

  I-AGRI10.3621

  I-ASIA INFRA6.4988

  I-ASEAN STAR 107.0192

  I-BRIC Recovery 38.8242

  I-CHINA10S210.7781

  I-CHIC11.2798

  I-DEVELOP12.1908

  I-EMERGING 10S27.9956

  I-FIXAI12M10.1260

  I-GOLD7S26.8222

  I-GOLD7S37.0984

  I-GOLD12.4815

  I-NATURAL5.4084

  I-OIL7.0197

  I-REITs14.7113

  I-SMART10.4682

  KR-S18.2072

  MGA8.9516

  MGB10.0125

  MGE8.9551

  MGS7.2527

  I-US7S210.2963

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.5196

  M-PROPERTY20.5313

  31 ม.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA0.0942

  M-II10.3605

  MNIT5.3065

  MNIT210.6080

  MNRF12.4386

  M-STOR11.5130

  HPF10.2615

  M-PAT10.2767