1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  22 พ.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2535

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.3219

  MK6S2910.1134

  MK6S3010.0808

  MK6S3110.0333

  MK7S110.1418

  MKAI6S110.1424

  MMM12.8142

  MSI1410.9243

  MSI1510.7255

  MSI1610.4526

  MSI1710.3894

  SMART10.0495

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.6469

  KAF18.4518

  M-BT17.1760

  MFX29.7310

  MIF11.2616

  Q-PORT9.0102

  SPOT33S108.4327

  SPOT33S118.5232

  SPOT33S147.7237

  SPOT33S157.9592

  SI5E210.3704

  SI5U110.0910

  SPOT33S77.7760

  SPOT33S87.7952

  SPOT33S97.9962

  The Smart Maximizer10.1505

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9066

  BMBF3.9543

  DE-16.4277

  HI-DIV8.3356

  HI-DIV PLUS9.7091

  M-ACTIVE15.6335

  M-MIDSMALL9.7097

  M-S5023.8999

  RPF225.5153

  RRF16.9417

  SAN17.8547

  SCDF0.8155

  SCIF3.5747

  SCIF22.4833

  SF418.7566

  SF536.5315

  SF74.3145

  SF82.2939

  SSB100.1109

  STD3.6013

  STD23.9343

  TNP33.1621

  TS2.1341

  UNF12.7571

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.9035

  M-BOND12.3760

  M-CR12.0173

  M-FIX13.0897

  M-SAVING12.2970

  M-VALUE66.7314

  MA-LTF28.0657

  MG-LTF11.7062

  MIF-LTF16.2937

  MV-LTF23.2866

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.9762

  I-159.1034

  I-208.5762

  I-AGRI10.4940

  I-ASIA INFRA6.9539

  I-ASEAN STAR 107.0650

  I-BRIC Recovery 39.7383

  I-CHIC11.5537

  I-DEVELOP13.0406

  I-EMERGING 10S28.3773

  I-FIXAI12M10.2637

  I-GOLD7S26.9535

  I-GOLD7S37.2326

  I-GOLD12.6462

  I-NATURAL5.5909

  I-OIL7.4117

  I-REITs14.8655

  I-SMART10.3528

  KR-S19.4083

  MGA9.4033

  MGB10.2195

  MGE9.5774

  MGS7.5146

  I-US7S210.4551

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.5602

  M-PROPERTY20.8975

  31 มี.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II10.2981

  MNIT5.3022

  MNIT210.5763

  MNRF12.3837

  M-STOR11.4598

  HPF10.2193

  M-PAT10.2185