1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  29 ก.ย. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4256

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.7966

  MK6S3310.0156

  MK6S34 

  MMM13.0459

  MMM-PLUS10.0828

  MSI1810.4028

  MSI1910.0955

  MSI2010.1070

  MSI2110.0218

  MSI22 

  SMART10.0416

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.8682

  KAF18.4692

  M-BT17.9280

  M-FLEX8.8751

  MFX30.5337

  MIF11.6473

  M-INNO19.4584

  MRECO1 

  MULTI18.4542

  MWELL18.7163

  Q-PORT9.6605

  SPOT33S108.2383

  SPOT33S118.3095

  SPOT33S147.6274

  SPOT33S157.8859

  SI5A39.0206

  SI5E28.9872

  SI5E39.3589

  SI5I19.3110

  SPOT33S77.6526

  SPOT33S87.6870

  SPOT33S98.7678

  The Smart Maximizer9.4619

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8594

  BMBF3.9848

  DE-16.9478

  HI-DIV8.4836

  HI-DIV PLUS10.1669

  M-ACTIVE16.1091

  M-MIDSMALL10.2879

  M-S5023.0206

  RPF227.5780

  RRF17.2753

  SAN18.4311

  SCDF0.8696

  SCIF3.5539

  SCIF22.3558

  SF419.5043

  SF539.6141

  SF74.6787

  SF82.4754

  SSB109.1776

  STD3.6666

  STD24.0301

  TNP35.9728

  TS2.2857

  UNF13.6725

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.7646

  M-PROP RMF9.9807

  M-BOND12.6674

  M-CR12.1824

  M-FIX13.4324

  M-SAVING12.4663

  M-VALUE71.4734

  MA-LTF29.1860

  MG-LTF11.9316

  MIF-LTF15.0388

  MV-LTF23.9962

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.9128

  I-158.3169

  I-207.6623

  I-ASIA INFRA6.5782

  I-ASEAN STAR 106.0319

  I-BRIC Recovery 39.2877

  I-CHIC9.6712

  I-DEVELOP10.8587

  I-EMERGING 10S27.3347

  I-FIXAI6M410.0508

  I-GOLD7S27.4450

  I-GOLD7S37.7326

  I-GOLD13.7927

  I-NATURAL4.7487

  I-OIL4.1470

  I-OIL33S16.0122

  I-OIL5S26.4752

  I-REITs13.1448

  I-SMART10.1952

  MGA8.2778

  MGB10.2810

  MGE8.9381

  MGS6.4623

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.6576

  M-PROP8S210.4743

  M-PROP DIV13.5695

  M-PROPERTY27.7236

  31 ก.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4535

  MNIT5.2346

  MNIT210.5296

  MNRF10.3418

  M-STOR11.5650

  HPF10.2485

  MIT8.8324

  M-PAT10.3342