1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  17 ธ.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1754

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.0410

  MK6S2810.1211

  MK7S110.0582

  MKAI6S110.0374

  MMM12.6971

  MSI1410.7263

  MSI1510.5445

  MSI1610.2635

  MSI1710.2073

  SMART10.1155

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.9609

  KAF17.9908

  M-BT17.4126

  MFX30.0441

  MIF11.1222

  Q-PORT8.4313

  SPOT33S108.8877

  SPOT33S118.9726

  SPOT33S148.1465

  SPOT33S158.3915

  SI5A110.4520

  SI5A29.9945

  SI5E29.9042

  SI5U1 

  SPOT33S78.2054

  SPOT33S88.2202

  SPOT33S98.1337

  The Smart Maximizer9.5840

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9207

  BMBF3.9459

  DE-16.8133

  HI-DIV8.0866

  M-ACTIVE16.9266

  M-S5023.7848

  RPF225.7408

  RRF17.4721

  SAN18.0004

  SCDF0.8137

  SCIF3.5910

  SCIF22.4988

  SF419.8113

  SF536.7594

  SF74.8502

  SF82.6011

  SSB99.7242

  STD3.6493

  STD23.9516

  TNP33.4369

  TS2.1513

  UNF12.7858

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7385

  M-BOND12.1975

  M-CR11.9468

  M-FIX12.8844

  M-SAVING12.2136

  M-VALUE67.3825

  MA-LTF27.8228

  MG-LTF10.7719

  MIF-LTF15.6001

  MV-LTF24.7441

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.7540

  I-157.7587

  I-207.3257

  I-AGRI9.6381

  I-ASIA INFRA6.2220

  I-ASEAN STAR 106.7236

  I-BRIC Recovery 38.0717

  I-CHINA10S210.4463

  I-CHIC10.2756

  I-DEVELOP11.4344

  I-EMERGING 10S27.6106

  I-FIXAI12M10.0613

  I-GOLD7S26.9197

  I-GOLD7S37.1952

  I-GOLD12.4311

  I-NATURAL4.9000

  I-OIL7.9811

  I-REITs14.0685

  I-SMART10.4604

  KR-S17.3494

  MGA8.3991

  MGB10.3454

  MGE8.7191

  MGS6.8262

  I-US7S210.3670

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.1605

  M-PROPERTY19.7301

  30 ก.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.7184

  M-II10.2827

  MNIT5.2807

  MNIT210.5752

  MNRF12.3617

  M-STOR11.3939

  HPF10.1856

  M-PAT10.2367