1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  26 พ.ย. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.3232

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.5095

  MK6S3110.1249

  MMM12.9123

  MSI1411.0641

  MSI1510.8524

  MSI1610.5975

  MSI1710.5368

  MSI1810.0634

  SMART10.0752

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.1789

  KAF17.8362

  M-BT16.4049

  M-FLEX9.9199

  MFX28.0373

  MIF10.4890

  M-INNO110.0247

  MULTI19.9599

  MWELL19.7253

  Q-PORT8.9970

  SPOT33S107.6909

  SPOT33S117.7738

  SPOT33S147.0609

  SPOT33S157.2871

  SI5A39.6711

  SI5E29.5739

  SI5E39.8373

  SI5I19.9150

  SPOT33S77.1311

  SPOT33S87.1481

  SPOT33S97.8920

  The Smart Maximizer9.6837

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.4963

  BMBF3.5191

  DE-16.1364

  HI-DIV7.8121

  HI-DIV PLUS9.0272

  M-ACTIVE14.8586

  M-MIDSMALL9.4997

  M-S5021.1887

  RPF224.3314

  RRF16.6202

  SAN16.2129

  SCDF0.7759

  SCIF3.1368

  SCIF22.1131

  SF417.8296

  SF534.8524

  SF74.1154

  SF82.1918

  SSB95.9515

  STD3.2308

  STD23.5566

  TNP31.5882

  TS2.0296

  UNF12.1234

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.1496

  M-BOND12.5091

  M-CR12.0626

  M-FIX13.2433

  M-SAVING12.3687

  M-VALUE63.4976

  MA-LTF26.7325

  MG-LTF11.1355

  MIF-LTF14.4668

  MV-LTF22.1875

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-103.5894

  I-158.4025

  I-207.8195

  I-ASIA INFRA6.3893

  I-ASEAN STAR 106.1719

  I-BRIC Recovery 38.5320

  I-CHIC10.7710

  I-DEVELOP12.8596

  I-EMERGING 10S27.2148

  I-FIXAI6M10.0318

  I-FIXAI6M210.0210

  I-FIXAI6M3 

  I-GOLD7S26.3555

  I-GOLD7S36.6017

  I-GOLD11.6759

  I-NATURAL5.2353

  I-OIL5.3541

  I-OIL33S18.7146

  I-OIL5S29.4517

  I-REITs13.0692

  I-SMART10.3957

  MGA9.1132

  MGB10.5108

  MGE9.1932

  MGS7.1269

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV11.1984

  M-PROPERTY22.5823

  31 ต.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2832

  MNIT5.2714

  MNIT210.4943

  MNRF11.8635

  M-STOR11.3447

  HPF10.0854

  M-PAT10.1043