1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  26 ก.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.5268

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.0074

  MK6S3510.0649

  MK6S369.9944

  MMM13.1749

  MMM-PLUS10.1994

  MSI1810.6922

  MSI1910.3863

  MSI2010.3656

  MSI2110.3277

  MSI2210.2572

  MSI2310.1362

  MSI25 

  SMART10.0162

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.4819

  KAF18.7097

  M-BT18.1701

  M-FLEX8.9026

  MFX29.6068

  MIF10.5946

  M-INCOMEAI10.0782

  M-INNO19.2205

  MRECO3 

  MULTI18.1348

  MWELL18.8407

  Q-PORT9.6477

  SPOT33S108.3941

  SPOT33S118.4594

  SPOT33S147.5912

  SPOT33S157.9016

  SI5A39.4889

  SI5E29.4044

  SI5E38.9763

  SI5I110.2981

  SPOT33S77.9249

  SPOT33S88.0899

  SPOT33S99.0127

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.0207

  BMBF3.9603

  DE-17.2264

  HI-DIV8.3806

  HI-DIV PLUS10.6286

  M-ACTIVE15.5568

  M-MIDSMALL11.2371

  M-S5023.8128

  RPF226.9112

  RRF17.5460

  SAN18.5155

  SCDF0.8947

  SCIF3.6232

  SCIF22.3629

  SF419.2501

  SF541.1823

  SF74.7357

  SF82.3747

  SSB113.9165

  STD3.8125

  STD24.1855

  TNP37.3809

  TS2.3545

  UNF14.1238

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.8955

  M-PROP RMF9.2060

  M-BOND12.7952

  M-CR12.2644

  M-FIX13.5921

  M-SAVING12.5618

  M-VALUE73.9340

  MA-LTF30.1295

  MG-LTF12.2824

  MIF-LTF14.5266

  MV-LTF24.2558

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.6007

  I-159.1104

  I-208.3688

  I-ASIA INFRA6.5938

  I-ASEAN STAR 105.2828

  I-BRIC Recovery 310.0450

  I-CHIC10.1558

  I-DEVELOP10.5166

  I-EMERGING 10S27.7431

  I-FIX12M910.0386

  I-FIX6M1010.0413

  I-FIX6M910.0552

  I-GOLD7S26.6594

  I-GOLD7S36.9202

  I-GOLD12.6996

  I-OIL3.7541

  I-OIL33S15.3048

  I-OIL5S25.6719

  I-REITs13.2446

  I-SMART10.2374

  I-USS19.2265

  MGA9.1301

  MGB9.9658

  MGE9.8218

  MGS7.0718

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S19.7088

  M-PROP8S29.7156

  M-PROP DIV12.0110

  M-PROPS39.5665

  M-PROPS49.5102

  M-PROPERTY25.6760

  31 พ.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3395

  MNIT5.2289

  MNIT210.4716

  MNRF10.1959

  M-STOR11.4197

  HPF9.8790

  MIT8.0284

  M-PAT10.4614