1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  18 เม.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.0519

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.5940

  MK6S2210.1044

  MK6S2310.0760

  MK6S2410.0223

  MK6S2510.0156

  MK6S26 

  MMM12.5145

  MSI1410.3974

  MSI1510.2878

  SMART10.1320

  The Smart Collector11.5443

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.3749

  KAF18.4904

  M-BT16.1760

  MFX28.3175

  MIF10.9911

  Q-PORT7.6213

  SPOT33S108.3509

  SPOT33S118.3457

  SPOT33S147.6865

  SPOT33S157.9995

  SPOT33S169.1290

  SPOT33S77.7876

  SPOT33S87.7813

  SPOT33S97.5649

  The Smart Maximizer9.5310

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6619

  BMBF3.5328

  DE-16.0925

  HI-DIV8.7148

  M-ACTIVE15.9661

  M-S5023.5647

  RPF223.5677

  RRF16.6550

  SAN16.0848

  SCDF0.7341

  SCIF3.5111

  SCIF22.4960

  SF417.7350

  SF532.9091

  SF74.3370

  SF82.9652

  SSB88.4034

  STD3.3559

  STD23.6223

  TNP29.8627

  TS1.9333

  UNF11.4655

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.3944

  M-BOND12.0412

  M-CR11.8596

  M-FIX12.6336

  M-SAVING12.0795

  M-VALUE60.5766

  MA-LTF26.2520

  MG-LTF10.3742

  MIF-LTF16.1837

  MV-LTF22.1699

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-108.7725

  I-157.8452

  I-207.3706

  I-AAA11.0533

  I-AGRI10.3438

  I-ASIA INFRA6.1074

  I-ASEAN STAR 107.0837

  I-ASIA10.6295

  I-BRIC Recovery 38.6410

  I-CHINA10S29.2252

  I-CHIC10.0666

  I-CREDIT10.3994

  I-DEVELOP10.7179

  I-EMERGING 10S28.0695

  I-GOLD7S27.4384

  I-GOLD7S37.7045

  I-GOLD13.2984

  I-NATURAL6.4051

  I-OIL13.2700

  I-REITs13.1875

  I-SMART10.2055

  KR-S18.4731

  MGA8.3629

  MGB10.0858

  MGE8.3360

  MGS7.5421

  I-US7S29.8957

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV9.9498

  M-PROPERTY18.8622

  28 ก.พ. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.2779

  M-II10.2749

  MNIT5.2690

  MNIT210.4824

  MNRF12.1734

  M-STOR11.3491

  HPF10.1316