1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  29 ส.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1189

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.8009

  MK6S2410.1537

  MK6S2510.1576

  MK6S2610.1296

  MK6S2810.0522

  MMM12.6130

  MSI1410.5552

  MSI1510.4102

  MSI1610.1128

  MSI1710.0522

  SMART10.0593

  The Smart Collector11.6030

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D510.0650

  KAF19.1942

  M-BT17.4732

  MFX30.4531

  MIF11.6442

  Q-PORT8.9194

  SPOT33S108.7626

  SPOT33S118.7591

  SPOT33S148.0460

  SPOT33S158.3146

  SPOT33S169.5364

  SI5E110.2591

  SPOT33S78.1526

  SPOT33S88.1466

  SPOT33S97.9387

  The Smart Maximizer9.9182

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9945

  BMBF3.8604

  DE-16.6691

  HI-DIV8.7981

  M-ACTIVE17.1247

  M-S5025.1122

  RPF225.7883

  RRF17.2995

  SAN17.6161

  SCDF0.8012

  SCIF3.5058

  SCIF22.4518

  SF419.3703

  SF536.0132

  SF74.7471

  SF82.5330

  SSB97.5914

  STD3.5488

  STD23.8344

  TNP32.6907

  TS2.1039

  UNF12.5291

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.2066

  M-BOND12.0888

  M-CR11.9191

  M-FIX12.7279

  M-SAVING12.1515

  M-VALUE65.7544

  MA-LTF28.2324

  MG-LTF11.1891

  MIF-LTF16.5509

  MV-LTF24.1185

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-108.0394

  I-157.8673

  I-207.4674

  I-AAA11.2885

  I-AGRI10.3630

  I-ASIA INFRA6.5466

  I-ASEAN STAR 106.8545

  I-BRIC Recovery 39.1949

  I-CHINA10S29.4006

  I-CHIC10.1635

  I-DEVELOP11.2297

  I-EMERGING 10S28.6465

  I-FIXAI12M9.9976

  I-GOLD7S27.2531

  I-GOLD7S37.5336

  I-GOLD13.0585

  I-NATURAL6.8833

  I-OIL12.6827

  I-REITs13.8773

  I-SMART10.5161

  KR-S18.3113

  MGA8.5885

  MGB10.1811

  MGE8.6936

  MGS7.6184

  I-US7S29.9610

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.6431

  M-PROPERTY20.6054

  31 ก.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.7696

  M-II10.3574

  MNIT5.3000

  MNIT210.6192

  MNRF12.4073

  M-STOR11.4602

  HPF10.0709

  M-PAT10.1059