1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  26 พ.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.5067

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.9428

  MK6S3510.0362

  MKAI6S410.0769

  MMM13.1474

  MMM-PLUS10.1732

  MSI1810.6411

  MSI1910.3296

  MSI2010.3112

  MSI2110.2642

  MSI2210.1969

  MSI2310.0931

  SMART10.0281

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.3359

  KAF18.5102

  M-BT18.0420

  M-FLEX8.7495

  MFX29.1332

  MIF10.5577

  M-INCOMEAI10.0053

  M-INNO19.4081

  MRECO210.3793

  MULTI18.0920

  MWELL18.6157

  Q-PORT9.5040

  SPOT33S108.2940

  SPOT33S118.2422

  SPOT33S147.5844

  SPOT33S157.8003

  SI5A39.2355

  SI5E29.3661

  SI5E39.7279

  SI5I19.9829

  SPOT33S77.7904

  SPOT33S87.9186

  SPOT33S98.9095

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9950

  BMBF4.1070

  DE-17.1662

  HI-DIV8.4663

  HI-DIV PLUS10.5849

  M-ACTIVE15.3093

  M-MIDSMALL10.9051

  M-S5023.5528

  RPF226.6822

  RRF17.4839

  SAN18.9276

  SCDF0.8890

  SCIF3.6554

  SCIF22.4000

  SF419.1031

  SF540.8389

  SF74.6953

  SF82.3573

  SSB112.8780

  STD3.7797

  STD24.1496

  TNP37.0597

  TS2.3362

  UNF14.0178

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.0489

  M-PROP RMF9.1771

  M-BOND12.7626

  M-CR12.2329

  M-FIX13.5509

  M-SAVING12.5424

  M-VALUE73.3909

  MA-LTF29.5776

  MG-LTF12.4760

  MIF-LTF15.3349

  MV-LTF24.0652

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.5832

  I-158.9405

  I-208.2172

  I-ASIA INFRA6.4151

  I-ASEAN STAR 105.6559

  I-BRIC Recovery 39.6620

  I-CHIC10.4024

  I-DEVELOP10.5296

  I-EMERGING 10S27.5142

  I-FIX12M910.0098

  I-FIX6M1010.0153

  I-FIX6M910.0257

  I-GOLD7S26.8014

  I-GOLD7S37.0621

  I-GOLD12.8786

  I-OIL3.8703

  I-OIL33S15.5945

  I-OIL5S26.0062

  I-REITs14.1963

  I-SMART10.1469

  I-USS19.5590

  MGA9.0241

  MGB9.9624

  MGE9.6852

  MGS7.0599

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S19.8294

  M-PROP8S29.8372

  M-PROP DIV12.1621

  M-PROPS39.5940

  M-PROPS49.5469

  M-PROPERTY25.6510

  31 มี.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3889

  MNIT5.2261

  MNIT210.4440

  MNRF10.2057

  M-STOR11.5788

  HPF9.8143

  MIT8.0284

  M-PAT10.3167