1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  30 มี.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2294

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.2250

  MK6S2910.0249

  MK6S3010.0069

  MK7S110.1199

  MKAI6S110.0991

  MMM12.7739

  MSI1410.8125

  MSI1510.6286

  MSI1610.3446

  MSI1710.2919

  SMART10.0876

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.5257

  KAF18.2664

  M-BT16.9731

  MFX29.1232

  MIF10.9865

  Q-PORT8.9739

  SPOT33S108.4790

  SPOT33S118.5712

  SPOT33S147.7647

  SPOT33S158.0041

  SI5A110.5161

  SI5A210.0027

  SI5E210.2630

  SI5U110.0632

  SPOT33S77.8051

  SPOT33S87.8213

  SPOT33S97.9424

  The Smart Maximizer9.8181

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9348

  BMBF3.9770

  DE-16.4647

  HI-DIV8.1798

  HI-DIV PLUS9.5612

  M-ACTIVE15.3921

  M-S5024.2473

  RPF225.5942

  RRF16.9648

  SAN17.9159

  SCDF0.8195

  SCIF3.5945

  SCIF22.5062

  SF418.8350

  SF536.6681

  SF74.8308

  SF82.5886

  SSB100.6501

  STD3.6140

  STD23.9575

  TNP33.2800

  TS2.1522

  UNF12.8562

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.6527

  M-BOND12.3047

  M-CR11.9867

  M-FIX13.0124

  M-SAVING12.2696

  M-VALUE66.7626

  MA-LTF27.5659

  MG-LTF11.4436

  MIF-LTF15.9853

  MV-LTF23.2942

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.6732

  I-158.4703

  I-207.9535

  I-AGRI9.9056

  I-ASIA INFRA6.4234

  I-ASEAN STAR 107.1156

  I-BRIC Recovery 38.4525

  I-CHINA10S211.1177

  I-CHIC11.3212

  I-DEVELOP12.2735

  I-EMERGING 10S27.7471

  I-FIXAI12M10.1260

  I-GOLD7S26.8187

  I-GOLD7S37.0944

  I-GOLD12.3322

  I-NATURAL5.2684

  I-OIL6.6143

  I-REITs14.7237

  I-SMART10.4705

  KR-S18.7398

  MGA8.8564

  MGB10.0718

  MGE9.0205

  MGS7.1998

  I-US7S210.3358

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.3779

  M-PROPERTY20.3846

  28 ก.พ. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II10.4248

  MNIT5.2857

  MNIT210.5143

  MNRF12.3193

  M-STOR11.4039

  HPF10.1518

  M-PAT10.1518