1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  21 ต.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1465

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.9068

  MK6S2810.0769

  MK7S110.0083

  MKAI6S1 

  MMM12.6527

  MSI1410.5990

  MSI1510.4634

  MSI1610.1643

  MSI1710.1272

  SMART10.0409

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.9691

  KAF18.2773

  M-BT17.6297

  MFX30.0970

  MIF11.4386

  Q-PORT9.0696

  SPOT33S108.7275

  SPOT33S118.7272

  SPOT33S148.0293

  SPOT33S158.2778

  SPOT33S169.4831

  SI5A1 

  SPOT33S78.0490

  SPOT33S88.0489

  SPOT33S97.8097

  The Smart Maximizer9.5990

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8962

  BMBF3.9208

  DE-16.7734

  HI-DIV8.3412

  M-ACTIVE16.9685

  M-S5024.7352

  RPF225.5292

  RRF17.4151

  SAN17.8868

  SCDF0.8131

  SCIF3.5755

  SCIF22.4873

  SF419.6734

  SF536.5649

  SF74.8229

  SF82.5750

  SSB99.0997

  STD3.6103

  STD23.9033

  TNP33.2217

  TS2.1395

  UNF12.7125

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.9591

  M-BOND12.1396

  M-CR11.9313

  M-FIX12.8063

  M-SAVING12.1825

  M-VALUE67.0103

  MA-LTF27.9217

  MG-LTF10.9578

  MIF-LTF16.4539

  MV-LTF24.5866

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-106.3465

  I-157.4065

  I-207.0109

  I-AAA10.7880

  I-AGRI9.5961

  I-ASIA INFRA6.1948

  I-ASEAN STAR 106.5709

  I-BRIC Recovery 38.5304

  I-CHINA10S29.0799

  I-CHIC9.5808

  I-DEVELOP10.5058

  I-EMERGING 10S28.0457

  I-FIXAI12M9.9796

  I-GOLD7S27.0950

  I-GOLD7S37.3691

  I-GOLD12.7170

  I-NATURAL5.7118

  I-OIL11.2028

  I-REITs13.4819

  I-SMART10.2166

  KR-S18.1250

  MGA8.0337

  MGB10.2532

  MGE8.1892

  MGS7.0666

  I-US7S29.8556

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.2657

  M-PROPERTY19.9411

  31 ส.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.6473

  M-II10.3976

  MNIT5.2691

  MNIT210.5132

  MNRF12.2957

  M-STOR11.3204

  HPF10.1291

  M-PAT10.1723