1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  24 เม.ย. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2406

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.2921

  MK6S2910.0557

  MK6S3010.0357

  MK7S110.1418

  MKAI6S110.1424

  MMM12.7919

  MSI1410.8721

  MSI1510.6873

  MSI1610.3963

  MSI1710.3568

  SMART10.1298

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.7974

  KAF18.6093

  M-BT17.4262

  MFX30.1094

  MIF11.6298

  Q-PORT9.0515

  SPOT33S108.7590

  SPOT33S118.8542

  SPOT33S148.0218

  SPOT33S158.2678

  SI5A111.0732

  SI5A210.5437

  SI5E210.2980

  SI5U110.0904

  SPOT33S78.0680

  SPOT33S88.0872

  SPOT33S98.2484

  The Smart Maximizer10.0284

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.0243

  BMBF4.0695

  DE-16.6119

  HI-DIV8.4713

  HI-DIV PLUS9.8842

  M-ACTIVE15.8978

  M-MIDSMALL9.9930

  M-S5025.2996

  RPF226.2819

  RRF17.1371

  SAN18.3933

  SCDF0.8384

  SCIF3.6804

  SCIF22.5613

  SF419.3053

  SF537.6217

  SF74.9596

  SF82.6528

  SSB102.9932

  STD3.7107

  STD24.0501

  TNP34.1599

  TS2.1995

  UNF13.1501

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.5113

  M-BOND12.3368

  M-CR12.0057

  M-FIX13.0536

  M-SAVING12.2817

  M-VALUE68.6735

  MA-LTF28.5409

  MG-LTF11.6836

  MIF-LTF16.7475

  MV-LTF23.9658

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-105.0409

  I-159.1456

  I-208.6071

  I-AGRI10.4494

  I-ASIA INFRA6.8550

  I-ASEAN STAR 107.1270

  I-BRIC Recovery 39.6710

  I-CHIC11.6399

  I-DEVELOP12.9362

  I-EMERGING 10S28.4016

  I-FIXAI12M10.1837

  I-GOLD7S26.7592

  I-GOLD7S37.0310

  I-GOLD12.1571

  I-NATURAL5.5004

  I-OIL7.2608

  I-REITs14.6861

  I-SMART10.4585

  KR-S18.7611

  MGA9.1478

  MGB10.1042

  MGE9.1020

  MGS7.3845

  I-US7S210.4076

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.5897

  M-PROPERTY20.5956

  28 ก.พ. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II10.4248

  MNIT5.2857

  MNIT210.5143

  MNRF12.3193

  M-STOR11.4039

  HPF10.1518

  M-PAT10.1518