1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  06 ก.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2713

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.3559

  MK6S2910.1160

  MK6S3010.0988

  MK6S3110.0402

  MMM12.8420

  MSI1410.9856

  MSI1510.7751

  MSI1610.4965

  MSI1710.4478

  SMART10.0739

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.5332

  KAF18.2472

  M-BT16.9280

  M-FLEX9.8171

  MFX29.1433

  MIF11.2444

  Q-PORT9.1661

  SPOT33S108.2626

  SPOT33S118.3540

  SPOT33S147.5749

  SPOT33S157.8125

  SI5A39.5150

  SI5E210.1020

  SI5U110.3331

  SPOT33S77.6414

  SPOT33S87.6582

  SPOT33S97.9560

  The Smart Maximizer9.9589

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8547

  BMBF3.9046

  DE-16.3475

  HI-DIV8.2058

  HI-DIV PLUS9.5421

  M-ACTIVE15.4074

  M-MIDSMALL9.5694

  M-S5022.8825

  RPF225.2064

  RRF16.8535

  SAN17.6414

  SCDF0.8043

  SCIF3.2504

  SCIF22.2095

  SF418.5215

  SF536.0785

  SF74.2712

  SF82.2699

  SSB98.9185

  STD3.5587

  STD23.8864

  TNP32.8033

  TS2.1069

  UNF12.5774

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.5786

  M-BOND12.3898

  M-CR12.0290

  M-FIX13.1193

  M-SAVING12.3169

  M-VALUE65.7784

  MA-LTF27.7264

  MG-LTF11.2985

  MIF-LTF15.6917

  MV-LTF22.9692

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-104.6581

  I-158.9038

  I-208.3281

  I-AGRI10.3125

  I-ASIA INFRA6.7137

  I-ASEAN STAR 106.6408

  I-BRIC Recovery 39.3128

  I-CHIC11.2983

  I-DEVELOP12.7145

  I-EMERGING 10S27.8958

  I-FIXAI12M10.2503

  I-GOLD7S26.7460

  I-GOLD7S37.0200

  I-GOLD12.2298

  I-NATURAL5.4477

  I-OIL7.0454

  I-REITs12.7801

  I-SMART10.2295

  KR-S110.5025

  MGA9.1253

  MGB10.2815

  MGE9.2013

  MGS7.1914

  I-US7S210.7440

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.7149

  M-PROPERTY21.2124

  31 พ.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II10.4084

  MNIT5.2951

  MNIT210.5251

  MNRF12.0002

  M-STOR11.3937

  HPF10.1544

  M-PAT10.1158