1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  22 ก.ย. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.1314

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF18.8331

  MK6S2610.1296

  MK6S2810.0522

  MK7S1 

  MMM12.6304

  MSI1410.5552

  MSI1510.4102

  MSI1610.1128

  MSI1710.0522

  SMART10.0789

  The Smart Collector11.4575

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D510.2743

  KAF18.5672

  M-BT17.8944

  MFX31.0370

  MIF11.9914

  Q-PORT9.4372

  SPOT33S108.9693

  SPOT33S118.9754

  SPOT33S148.2290

  SPOT33S158.4935

  SPOT33S169.7426

  SI5E110.6627

  SPOT33S78.3102

  SPOT33S88.3062

  SPOT33S98.0902

  The Smart Maximizer9.9222

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.9580

  BMBF3.9818

  DE-16.8805

  HI-DIV8.5706

  M-ACTIVE17.4673

  M-S5025.6520

  RPF226.6162

  RRF17.5311

  SAN18.1675

  SCDF0.8259

  SCIF3.6225

  SCIF22.5289

  SF419.9928

  SF537.1281

  SF74.8978

  SF82.6141

  SSB100.6992

  STD3.6669

  STD23.9644

  TNP33.7233

  TS2.1726

  UNF12.9218

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7941

  M-BOND12.1012

  M-CR11.9247

  M-FIX12.7499

  M-SAVING12.1660

  M-VALUE67.9618

  MA-LTF28.7747

  MG-LTF11.6201

  MIF-LTF17.1499

  MV-LTF24.9312

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-107.6375

  I-157.8324

  I-207.4320

  I-AAA11.2787

  I-AGRI10.3640

  I-ASIA INFRA6.4780

  I-ASEAN STAR 106.8495

  I-BRIC Recovery 38.9700

  I-CHINA10S29.4040

  I-CHIC10.2002

  I-DEVELOP11.1811

  I-EMERGING 10S28.4267

  I-FIXAI12M9.9976

  I-GOLD7S26.9499

  I-GOLD7S37.2176

  I-GOLD12.5036

  I-NATURAL6.6504

  I-OIL12.3318

  I-REITs13.3690

  I-SMART10.2502

  KR-S17.9152

  MGA8.6157

  MGB10.2110

  MGE8.7856

  MGS7.5191

  I-US7S29.9610

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.4575

  M-PROPERTY20.1365

  31 ก.ค. 2557

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-AAA10.7696

  M-II10.3574

  MNIT5.3000

  MNIT210.6192

  MNRF12.4073

  M-STOR11.4602

  HPF10.0709

  M-PAT10.1059