1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  19 ม.ค. 2561

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.5755

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.2095

  MK6S3710.0554

  MK6S3810.0036

  MMM13.2426

  MMM-PLUS10.2701

  MSI1810.8317

  MSI1910.5529

  MSI2010.5335

  MSI2110.5056

  MSI2210.4396

  MSI2310.3088

  MSI2510.1878

  MSI2610.1313

  SMART10.0200

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.5019

  KAF20.8371

  M-BT20.4923

  M-FLEX9.6882

  MFX33.9117

  MIF11.5308

  M-INCOMEAI10.5024

  M-INNO19.4044

  MRECO410.5007

  MULTI18.8154

  MWELL18.9351

  Q-PORT10.5566

  SPOT33S109.5463

  SPOT33S119.2946

  SPOT33S148.4016

  SPOT33S159.2036

  SI5A310.6044

  SI5E29.9445

  SI5E39.3664

  SMO5A19.9966

  SPOT33S78.8983

  SPOT33S89.4328

  SPOT33S910.1911

  THMO110.0031

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.7335

  BMBF4.7008

  DE-18.5734

  HI-DIV10.0860

  HI-DIV PLUS12.8668

  M-ACTIVE18.3520

  M-MIDSMALL14.4577

  M-S5028.3176

  RPF230.5499

  RRF18.4401

  SAN21.9908

  SCDF1.0473

  SCIF4.2911

  SCIF22.7776

  SF421.8991

  SF548.7268

  SF75.6274

  SF82.8154

  SSB134.8483

  STD4.4160

  STD24.8521

  TNP44.2787

  TS2.6448

  UNF16.6705

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.1893

  M-PROP RMF10.6005

  M-BOND12.8749

  M-CR12.4028

  M-FIX13.7021

  M-SAVING12.6078

  M-VALUE87.1863

  MA-LTF35.9820

  MG-LTF14.1537

  MIF-LTF16.5561

  HI-DIV LTF10.5602

  M-MIDSMALL LTF10.0932

  MV-LTF27.5956

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.8335

  I-1510.0785

  I-209.1926

  I-ASIA INFRA7.0394

  I-ASEAN STAR 105.6067

  I-BRIC Recovery 311.2989

  I-CHIC10.3304

  I-DEVELOP12.0156

  I-EMERGING 10S28.5714

  I-FIX12M910.1469

  I-FIX6M1010.0789

  I-GOLD7S26.8457

  I-GOLD7S37.0960

  I-GOLD13.1603

  I-OIL4.7254

  I-OIL33S16.6383

  I-OIL5S27.1017

  I-REITs13.3523

  I-SMART10.1615

  I-USS110.0569

  MGA9.7182

  MGB9.8457

  MGE10.5806

  MGS7.4609

  M-SMART INCOME-AC10.1003

  M-SMART INCOME-AR10.1015

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.8925

  M-PROP8S210.9188

  M-PROP DIV13.5367

  M-PROPS310.4920

  M-PROPERTY29.9550

  30 พ.ย. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2395

  MNIT5.1567

  MNIT29.9475

  MNRF10.1802

  M-STOR11.4382

  HPF9.8565

  MIT8.4610

  M-PAT10.4990