1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  23 ก.พ. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4762

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.8590

  MK6S3410.0563

  MK6S35 

  MKAI6S410.0187

  MMM13.1099

  MMM-PLUS10.1357

  MSI1810.5610

  MSI1910.2311

  MSI2010.2173

  MSI2110.1788

  MSI2210.0974

  MSI23 

  SMART10.0576

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.5224

  KAF18.7744

  M-BT17.0627

  M-FLEX9.0817

  MFX29.7741

  MIF10.9543

  M-INNO19.5900

  MRECO210.3598

  MULTI18.3575

  MWELL18.5861

  Q-PORT9.4110

  SPOT33S108.2777

  SPOT33S118.3743

  SPOT33S147.5216

  SPOT33S157.8320

  SI5A39.4109

  SI5E29.0109

  SI5E39.3763

  SI5I19.5037

  SPOT33S77.9895

  SPOT33S88.0514

  SPOT33S98.9098

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8414

  BMBF3.9470

  DE-16.8826

  HI-DIV8.1470

  HI-DIV PLUS10.1847

  M-ACTIVE15.6344

  M-MIDSMALL11.6444

  M-S5023.7187

  RPF225.6438

  RRF17.1922

  SAN18.1888

  SCDF0.8573

  SCIF3.5139

  SCIF22.3169

  SF418.3877

  SF539.2833

  SF74.6304

  SF82.4372

  SSB108.3704

  STD3.6312

  STD23.9890

  TNP35.5955

  TS2.2509

  UNF13.4918

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.0085

  M-PROP RMF9.6298

  M-BOND12.7105

  M-CR12.1946

  M-FIX13.4946

  M-SAVING12.5141

  M-VALUE70.5719

  MA-LTF30.1594

  MG-LTF12.2813

  MIF-LTF15.7238

  MV-LTF23.1192

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.7159

  I-158.7525

  I-208.0523

  I-ASIA INFRA6.3683

  I-ASEAN STAR 105.5629

  I-BRIC Recovery 39.7688

  I-CHIC9.7618

  I-DEVELOP10.9111

  I-EMERGING 10S27.4241

  I-GOLD7S26.8396

  I-GOLD7S37.0964

  I-GOLD12.8147

  I-OIL4.4826

  I-OIL33S16.4019

  I-OIL5S26.8748

  I-REITs13.2735

  I-SMART9.9990

  I-USS1 

  MGA8.7964

  MGB9.9880

  MGE9.4676

  MGS6.8688

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.5234

  M-PROP8S210.2739

  M-PROP DIV12.9081

  M-PROPS310.0076

  M-PROPS49.9789

  M-PROPERTY26.7713

  31 ธ.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3820

  MNIT5.2127

  MNIT210.4573

  MNRF10.4795

  M-STOR11.5636

  HPF9.8731

  MIT8.1834

  M-PAT10.3038