1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  17 พ.ย. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.5563

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.1451

  MK6S3610.0625

  MK6S3710.0292

  MMM13.2196

  MMM-PLUS10.2465

  MSI1810.7919

  MSI1910.5031

  MSI2010.4822

  MSI2110.4539

  MSI2210.3845

  MSI2310.2565

  MSI2510.1226

  MSI2610.0757

  SMART10.0213

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D59.6866

  KAF20.0953

  M-BT20.6225

  M-FLEX9.3821

  MFX33.5898

  MIF11.4652

  M-INCOMEAI10.3064

  M-INNO19.5761

  MRECO410.2133

  MULTI18.3957

  MWELL18.7304

  Q-PORT10.6949

  SPOT33S109.4105

  SPOT33S119.6917

  SPOT33S148.4304

  SPOT33S158.9758

  SI5A310.3793

  SI5E210.0197

  SI5E39.4151

  SI5I110.2938

  SPOT33S78.7691

  SPOT33S89.1458

  SPOT33S910.0901

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.5000

  BMBF4.4541

  DE-18.1208

  HI-DIV9.3007

  HI-DIV PLUS11.9055

  M-ACTIVE17.4721

  M-MIDSMALL14.7369

  M-S5026.1037

  RPF228.9477

  RRF18.4462

  SAN20.8457

  SCDF0.9993

  SCIF4.0705

  SCIF22.6425

  SF421.5124

  SF546.1802

  SF75.3320

  SF82.6788

  SSB127.6758

  STD4.1855

  STD24.5998

  TNP41.9797

  TS2.5106

  UNF15.8270

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.9587

  M-PROP RMF10.1893

  M-BOND12.8510

  M-CR12.3491

  M-FIX13.6691

  M-SAVING12.5924

  M-VALUE82.6285

  MA-LTF34.0978

  MG-LTF13.7161

  MIF-LTF16.0478

  MV-LTF27.1698

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.5218

  I-159.5879

  I-208.8035

  I-ASIA INFRA6.8606

  I-ASEAN STAR 105.2747

  I-BRIC Recovery 310.6040

  I-CHIC10.0895

  I-DEVELOP11.2206

  I-EMERGING 10S28.0795

  I-FIX12M910.1048

  I-FIX6M1010.0789

  I-GOLD7S26.6922

  I-GOLD7S36.9438

  I-GOLD12.8000

  I-OIL4.1683

  I-OIL33S15.8779

  I-OIL5S26.2851

  I-REITs14.0190

  I-SMART10.0771

  I-USS19.4605

  MGA9.3847

  MGB9.9420

  MGE10.0097

  MGS7.2885

  M-SMART INCOME-AC10.0403

  M-SMART INCOME-AR10.0412

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.6862

  M-PROP8S210.6938

  M-PROP DIV13.1652

  M-PROPS310.5061

  M-PROPS410.5541

  M-PROPERTY28.7535

  30 ก.ย. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2453

  MNIT5.1738

  MNIT29.9714

  MNRF10.1702

  M-STOR11.4928

  HPF9.8197

  MIT8.4870

  M-PAT10.5462