1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  02 ธ.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.4468

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.8078

  MK6S3310.0664

  MK6S3410.0376

  MKAI6S410.0033

  MMM13.0728

  MMM-PLUS10.1057

  MSI1810.4820

  MSI1910.1573

  MSI2010.1477

  MSI2110.1009

  MSI2210.0547

  SMART10.0145

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.8751

  KAF18.5248

  M-BT17.9955

  M-FLEX9.0807

  MFX30.5687

  MIF12.0874

  M-INNO19.4435

  MRECO210.3481

  MULTI18.3229

  MWELL18.7637

  Q-PORT9.6979

  SPOT33S108.2115

  SPOT33S118.2048

  SPOT33S147.5196

  SPOT33S157.8407

  SI5A39.0796

  SI5E28.9073

  SI5E39.2948

  SI5I18.9861

  SPOT33S77.7864

  SPOT33S87.8370

  SPOT33S98.8315

  The Smart Maximizer9.5235

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8322

  BMBF3.9356

  DE-16.8634

  HI-DIV8.4622

  HI-DIV PLUS10.1597

  M-ACTIVE16.2112

  M-MIDSMALL11.3517

  M-S5022.6373

  RPF225.5621

  RRF17.1722

  SAN18.1258

  SCDF0.8557

  SCIF3.5034

  SCIF22.3209

  SF419.2857

  SF539.1551

  SF74.6134

  SF82.4340

  SSB107.9699

  STD3.6183

  STD23.9769

  TNP35.4803

  TS2.2479

  UNF13.4715

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7289

  M-PROP RMF9.6923

  M-BOND12.6741

  M-CR12.1887

  M-FIX13.4450

  M-SAVING12.4860

  M-VALUE70.5234

  MA-LTF29.5072

  MG-LTF12.0609

  MIF-LTF15.3448

  MV-LTF23.7217

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.8385

  I-158.3826

  I-207.7101

  I-ASIA INFRA6.2267

  I-ASEAN STAR 105.6940

  I-BRIC Recovery 38.9079

  I-CHIC9.5563

  I-DEVELOP10.9272

  I-EMERGING 10S26.8639

  I-GOLD7S26.6837

  I-GOLD7S36.9431

  I-GOLD12.4540

  I-OIL4.5360

  I-OIL33S16.4827

  I-OIL5S26.9682

  I-REITs11.5933

  I-SMART9.9416

  MGA8.4220

  MGB10.2504

  MGE9.1297

  MGS6.4763

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.5610

  M-PROP8S210.3399

  M-PROP DIV13.0534

  M-PROPERTY26.8926

  31 ต.ค. 2559

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4312

  MNIT5.2301

  MNIT210.4874

  MNRF10.3213

  M-STOR11.6012

  HPF10.0371

  MIT7.9369

  M-PAT10.3518