1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  02 ก.ย. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.2929

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF19.4209

  MK6S2910.1285

  MK6S3110.0732

  MMM12.8712

  MSI1411.0321

  MSI1510.8168

  MSI1610.5496

  MSI1710.5004

  SMART10.0290

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.1638

  KAF17.7769

  M-BT16.6598

  M-FLEX9.6441

  MFX27.9212

  MIF10.3857

  MWELL19.9397

  Q-PORT8.8372

  SPOT33S107.8171

  SPOT33S117.9015

  SPOT33S147.1664

  SPOT33S157.4037

  SI5A39.5711

  SI5E29.8458

  SI5E39.7837

  SI5I19.9877

  SPOT33S77.2381

  SPOT33S87.2531

  SPOT33S97.7657

  The Smart Maximizer9.4289

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.7556

  BMBF3.5495

  DE-16.1942

  HI-DIV7.8899

  HI-DIV PLUS9.1667

  M-ACTIVE14.7584

  M-MIDSMALL8.9075

  M-S5021.3948

  RPF224.5190

  RRF16.6857

  SAN16.2954

  SCDF0.7857

  SCIF3.1671

  SCIF22.1451

  SF418.0276

  SF535.1109

  SF74.1410

  SF82.2025

  SSB96.7241

  STD3.2571

  STD23.5971

  TNP31.8033

  TS2.0533

  UNF12.2485

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF9.7008

  M-BOND12.4497

  M-CR12.0491

  M-FIX13.1743

  M-SAVING12.3385

  M-VALUE64.0379

  MA-LTF26.5492

  MG-LTF10.8318

  MIF-LTF14.5216

  MV-LTF22.3560

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-103.9704

  I-158.2165

  I-207.6426

  I-AGRI9.7889

  I-ASIA INFRA6.2511

  I-ASEAN STAR 106.4110

  I-BRIC Recovery 38.1393

  I-CHIC10.9155

  I-DEVELOP12.3865

  I-EMERGING 10S27.0112

  I-FIXAI6M9.9916

  I-GOLD7S26.7937

  I-GOLD7S37.0650

  I-GOLD12.3782

  I-NATURAL4.9501

  I-OIL5.8989

  I-OIL33S19.4475

  I-OIL5S111.0952

  I-REITs12.3688

  I-SMART10.3274

  MGA8.8551

  MGB10.4803

  MGE9.0224

  MGS6.8162

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV10.7527

  M-PROPERTY21.5406

  31 ก.ค. 2558

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3288

  MNIT5.3103

  MNIT210.6488

  MNRF11.9685

  M-STOR11.5057

  HPF10.0957

  M-PAT10.2463