1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  22 ก.ย. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.5424

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.0939

  MK6S3610.0388

  MK6S379.9963

  MMM13.1996

  MMM-PLUS10.2280

  MSI1810.7485

  MSI1910.4689

  MSI2010.4536

  MSI2110.3997

  MSI2210.3406

  MSI2310.1983

  MSI2510.0696

  MSI2610.0170

  SMART10.0627

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  HAPPY D58.9616

  KAF19.3136

  M-BT19.2077

  M-FLEX9.1115

  MFX31.1827

  MIF11.1383

  M-INCOMEAI10.2325

  M-INNO19.1646

  MRECO310.5000

  MULTI18.1937

  MWELL18.6859

  Q-PORT10.0048

  SPOT33S108.8419

  SPOT33S118.8896

  SPOT33S147.7560

  SPOT33S158.4102

  SI5A310.0357

  SI5E29.7284

  SI5E39.2100

  SI5I110.1689

  SPOT33S78.2339

  SPOT33S88.5521

  SPOT33S99.4912

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF4.2634

  BMBF4.2085

  DE-17.6738

  HI-DIV8.7836

  HI-DIV PLUS11.1278

  M-ACTIVE16.3718

  M-MIDSMALL12.3668

  M-S5025.3751

  RPF228.5932

  RRF17.9981

  SAN19.6937

  SCDF0.9473

  SCIF3.8519

  SCIF22.5029

  SF420.3780

  SF543.6722

  SF75.0353

  SF82.5291

  SSB120.7707

  STD3.9525

  STD24.3441

  TNP39.6907

  TS2.4989

  UNF14.9809

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  I-GOLDRMF10.1314

  M-PROP RMF9.5847

  M-BOND12.8372

  M-CR12.3156

  M-FIX13.6421

  M-SAVING12.5780

  M-VALUE78.2653

  MA-LTF31.8773

  MG-LTF12.8003

  MIF-LTF15.2319

  MV-LTF25.6994

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.5250

  I-159.1170

  I-208.3776

  I-ASIA INFRA6.8379

  I-ASEAN STAR 105.2499

  I-BRIC Recovery 310.5681

  I-CHIC10.1777

  I-DEVELOP10.5731

  I-EMERGING 10S27.9248

  I-FIX12M910.0787

  I-FIX6M1010.0789

  I-GOLD7S26.8107

  I-GOLD7S37.0715

  I-GOLD13.0224

  I-OIL3.8908

  I-OIL33S15.4819

  I-OIL5S25.8801

  I-REITs14.0213

  I-SMART10.3420

  I-USS18.9073

  MGA9.2040

  MGB9.9730

  MGE9.7741

  MGS7.1263

  M-SMART INCOME-AC9.9986

  M-SMART INCOME-AR9.9986

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP8S110.1366

  M-PROP8S210.1255

  M-PROP DIV12.5570

  M-PROPS39.9367

  M-PROPS49.9495

  M-PROPERTY27.0501

  31 ก.ค. 2560

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4306

  MNIT5.1863

  MNIT210.4978

  MNRF10.1725

  M-STOR11.5475

  HPF9.8560

  MIT8.2947

  M-PAT10.5915