คณะจัดการ


คณะจัดการ

นายลิม ชอง บุน เดนนิส
กรรมการผู้จัดการ

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายชาคริต พืชพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  นายประสิทธิ์  พรปฏิมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เกี่ยวกับ MFC