คณะจัดการ

 
คณะจัดการ
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ
 
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นายชาคริต พืชพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
      
นายนิเวศ พันธุ์ขะวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
 
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
   นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

เกี่ยวกับ MFC