คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
   

 
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ MFC