1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  20 ส.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.7725

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  I-FIX3M210.0062

  I-FIX6M1210.0754

  MFF20.7769

  MK9S110.0211

  MMM13.4880

  MMM-PLUS10.5155

  MSI1AI10.1658

  MSI2210.8055

  MSI2310.7055

  MSI2510.6531

  MSI2610.6682

  MSI2710.3235

  MSI2AI10.0595

  MSI3AI 

  MSHORTPVD9.9991

  MT3Y110.1854

  SMART10.1525

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.7587

  GI5EM29.0539

  HAPPY D58.8419

  KAF18.4984

  M-BT19.6060

  M-FLEX6.5145

  MFX32.1904

  MIF9.8725

  M-INCOMEAI10.7347

  M-INNO19.3010

  MPII-D9.7054

  MRECO59.6502

  MWELL17.4571

  Q-PORT9.5594

  SPOT33S108.1794

  SPOT33S117.9625

  SPOT33S147.1874

  SPOT33S157.9107

  SI5A46.4131

  SI5E28.7788

  SI5E38.3800

  SMO5A19.0065

  SPOT33S77.6557

  SPOT33S87.6304

  SPOT33S99.1405

  THMO19.0296

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6069

  BMBF3.9279

  DE-16.3590

  HI-DIV8.8500

  HI-DIV PLUS11.8700

  M-ACTIVE15.8855

  M-MEGA-A9.8063

  M-MEGA-D9.8074

  M-MIDSMALL11.1922

  M-S5025.5669

  M-SELECTCG9.1240

  RPF225.7961

  RRF17.2182

  SAN18.3820

  SCDF0.9435

  SCIF3.0729

  SCIF22.0463

  SF418.0608

  SF544.1083

  SF74.3998

  SF82.1875

  SSB122.7989

  STD3.8269

  STD24.2132

  TNP40.1940

  TS2.0597

  UNF14.9266

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF9.9506

  I-GOLDRMF10.9042

  M-PROP RMF13.8358

  M-TWSUK RMF10.1683

  M-S50 RMF9.3625

  M-BOND13.1726

  M-CR12.4668

  M-FIX14.0527

  MMF-RMF12.7962

  M-VALUE79.1733

  MA-LTF33.0689

  MG-LTF12.2078

  MIF-LTF13.6144

  HI-DIV LTF9.7815

  M-MIDSMALL LTF8.1892

  MV-LTF24.4569

  M-S50 LTF9.3713

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.9876

  I-158.1562

  I-207.3377

  I-ASEAN STAR 104.5151

  I-CHIC11.2868

  I-DEVELOP10.0012

  I-EMERGING 10S26.7503

  I-GOLD7S27.1300

  I-GOLD7S37.4351

  I-GOLD14.3173

  I-OIL4.1706

  I-OIL33S15.5625

  I-OIL5S25.9208

  I-REITs12.6894

  I-SMART10.4193

  I-USS18.7394

  M-ATECH10.0005

  MGA8.5900

  MGE9.1248

  MGS6.4639

  M-SUKUK10.2979

  M-VI9.5484

  M-SMART INCOME-AC9.9378

  M-SMART INCOME-AR9.9413

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV17.1251

  M-PROPERTY40.5540

  30 มิ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1780

  MNIT5.0524

  MNIT29.9309

  MNRF9.4511

  M-STOR10.7626

  HPF9.8961

  MIT7.8437

  M-PAT10.3276

  TFFIF10.0380