1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  06 ธ.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8119

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.8728

  MK9S110.0897

  MMM13.5418

  MMM-PLUS10.5675

  MSI1AI10.2963

  MSI2310.7926

  MSI2510.7703

  MSI2610.7491

  MSI2710.4107

  MSI2AI10.2191

  MSI3AI10.1695

  MSI4AI10.0754

  MSHORTPVD9.9880

  MT3Y110.3525

  SMART10.1563

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.7283

  HAPPY D58.8111

  KAF18.5117

  M-BT19.3756

  M-FLEX6.6760

  MFX31.8175

  MIF9.5751

  M-INCOMEAI11.0232

  MPII-A9.7695

  MPII-D9.7340

  MPII-ID9.8490

  MRECO59.5206

  MWELL17.4546

  Q-PORT8.9879

  SPOT33S107.9836

  SPOT33S117.6567

  SPOT33S146.8553

  SPOT33S157.7858

  SI5A46.4537

  SI5E29.1481

  SI5E38.7518

  SMO5A18.4792

  SPOT33S77.4383

  SPOT33S87.4750

  SPOT33S98.9346

  THMO18.5013

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5632

  BMBF3.9019

  DE-16.3021

  MDIVA-A9.6062

  MDIVA-D9.6062

  MDIVA-ID 

  HI-DIV8.6658

  HI-DIV PLUS11.6244

  M-ACTIVE15.8910

  M-MEGA-A9.1629

  M-MEGA-D9.1703

  M-MIDSMALL10.8309

  M-S5025.0506

  M-SELECTCG8.6203

  RPF225.5867

  RRF17.1604

  SAN18.2404

  SCDF0.9367

  SCIF3.0376

  SCIF22.0131

  SF417.8813

  SF543.7268

  SF74.3628

  SF82.1640

  SSB121.9186

  STD3.7964

  STD24.1775

  TNP39.9038

  TS2.0358

  UNF14.7738

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF9.7562

  I-GOLDRMF10.6477

  M-PROP RMF13.8518

  M-TWSUK RMF10.2114

  M-S50 RMF9.1702

  M-BOND13.2257

  M-CR12.4836

  M-FIX14.1209

  MMF-RMF12.8341

  M-VALUE78.0249

  MA-LTF32.8165

  MG-LTF11.3724

  MIF-LTF13.2054

  HI-DIV LTF9.5868

  M-MIDSMALL LTF7.9240

  MV-LTF24.0893

  M-S50 LTF9.1603

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.0098

  I-158.5228

  I-207.7195

  I-ASEAN STAR 104.3146

  I-CHIC11.5953

  I-DEVELOP10.4805

  I-EMERGING 10S27.0684

  I-GOLD7S26.9120

  I-GOLD7S37.2043

  I-GOLD13.9904

  I-OIL4.3193

  I-OIL33S15.7207

  I-OIL5S26.1018

  I-REITs12.5486

  I-SMART10.3835

  I-USS19.0347

  M-ATECH10.6824

  MGA8.9221

  MGE9.9262

  MGS6.6391

  M-SUKUK10.3065

  M-VI9.7789

  M-SMART INCOME-AC10.2570

  M-SMART INCOME-AR10.2600

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.9501

  M-PROPERTY40.4823

  30 ก.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1196

  MNIT5.0525

  MNIT29.9159

  MNRF8.9140

  M-STOR10.7993

  HPF9.9044

  MIT7.5237

  M-PAT8.3926

  TFFIF10.0380