1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  24 พ.ย. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8642

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.1579

  MMM-MF13.6330

  MMM-PLUS10.6482

  MSI1AI10.4847

  MSI2710.6297

  MSI2AI10.4180

  MSI3AI10.3909

  MSI4AI10.2403

  MSI5AI10.0731

  MSI6AI10.0861

  MSI7AI10.0207

  MSHORTPVD10.0309

  MT2Y 

  MT3Y110.5845

  SMART-PLUS10.2458

  SMARTMF10.2192

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM17.6721

  HAPPY D58.0230

  KAF17.6022

  M-BT18.4759

  M-FLEX7.6505

  MFX28.9212

  MIF8.3095

  M-INCOMEAI10.6170

  MIPLUS10.0171

  MPII-A8.4994

  MPII-D8.3145

  MPII-ID8.3449

  MRECO58.3383

  MWELL18.3297

  Q-PORT7.9389

  SPOT33S106.6420

  SPOT33S116.2501

  SPOT33S145.5293

  SPOT33S156.5058

  SI5A47.1699

  SMO5A17.8504

  SPOT33S76.1293

  SPOT33S86.2113

  SPOT33S97.4033

  THMO17.4492

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.0890

  BMBF3.4227

  DE-15.5156

  MDIVA-A13.2353

  MDIVA-D12.7936

  MDIVA-ID 

  HIDIVMF 

  HIDIVPLUSG10.3754

  HIDIVPLUSPVD 

  HIDIVPLUSUNIT10.3755

  HI-DIV7.7523

  M-ACTIVE13.9022

  MAMF 

  M-MEGA-A7.9752

  M-MEGA-D8.0394

  M-FOCUS10.2248

  MGMF 

  MIFMF11.2594

  M-MIDSMALL11.6123

  M-S5021.6171

  MS50MF7.3343

  M-SELECTCG6.9238

  MIDSMALLMF 

  MVMF21.0160

  RPF222.4550

  RRF16.1403

  SAN15.9507

  SCDF0.8082

  SCIF2.6397

  SCIF21.7098

  SF415.2916

  SF538.1659

  SF73.8278

  SF81.8858

  SSB107.2123

  STD3.3264

  STD23.6578

  TNP35.0941

  TS1.7650

  UNF12.8957

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF8.8856

  I-GOLDRMF13.2679

  M-BOND13.3475

  M-CR12.4906

  M-FIX14.2871

  M-PROP RMF10.3900

  MMF-RMF12.9085

  M-TWSUK RMF10.0743

  M-VALUE68.8879

  M-S50 RMF8.1099

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF29.4357

  MGLTF9.9540

  MIFLTF11.4404

  MVLTF20.7343

  HIDIVLTF8.5729

  MIDSMALLLTF8.5338

  MS50LTF8.0935

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MIFSSF11.4405

  MMGOVSSF 

  MMM-SSF13.6330

  MPDIVSSF12.7272

  MTF-SSFX10.7633

  MTF-SSF10.7634

  MTQ-SSFX10.3303

  MTQ-SSF10.3304

  MVSSF20.7344

  SMARTSSF10.2193

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.0715

  I-209.1680

  I-ASEAN STAR 103.6394

  I-CHIC12.4299

  I-DEVELOP12.1946

  I-EMERGING 10S29.0102

  I-GOLD7S28.4185

  I-GOLD7S38.7907

  I-GOLD17.4842

  I-OIL1.7075

  IREITG11.6101

  IREITPVD11.6103

  I-SMART10.3412

  M-ATECH14.7162

  MCHINA12.3662

  MGAG12.0095

  MGAPVD12.0097

  MGE10.4212

  MGF11.6145

  MGS7.8313

  MGTECH11.1799

  MRENEW11.3476

  M-SUKUK10.5868

  M-MULTI-A11.3998

  M-MULTI-D11.1943

  M-VI10.1444

  M-SMART INCOME-AC10.1894

  M-SMART INCOME-AR10.1816

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF12.6388

  MPDIVPVD 

  MPDIVUNIT12.6389

  M-PROPERTY29.8993

  30 ก.ย. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2486

  MNIT5.1208

  MNIT29.9296

  MNRF8.5951

  M-STOR10.7844

  HPF9.2160

  MIT8.0305

  M-PAT6.1248

  TFFIF11.7497