1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  20 มิ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.7424

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  I-FIX3M110.0199

  I-FIX6M1210.0434

  MFF20.6025

  MK6S3910.0708

  MK9S1 

  MMM13.4486

  MMM-PLUS10.4678

  MSI1AI10.0891

  MSI2110.8689

  MSI2210.7787

  MSI2310.6628

  MSI2510.6021

  MSI2610.5699

  MSI2710.1852

  MSI2AI 

  MT3Y110.0813

  SMART10.1060

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.8559

  GI5EM29.1677

  HAPPY D59.0710

  KAF18.7665

  M-BT19.7472

  M-FLEX6.6993

  MFX32.5003

  MIF10.7669

  M-INCOMEAI10.6717

  M-INNO19.2584

  MPII-D 

  MRECO59.7645

  MWELL17.7612

  Q-PORT9.9727

  SPOT33S108.6255

  SPOT33S118.4155

  SPOT33S147.6329

  SPOT33S158.2340

  SI5A46.6222

  SI5E29.1666

  SI5E38.7136

  SMO5A19.3994

  SPOT33S78.0523

  SPOT33S87.9964

  SPOT33S99.6101

  THMO19.4231

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.8096

  BMBF4.1355

  DE-16.6851

  HI-DIV9.4157

  HI-DIV PLUS12.4222

  M-ACTIVE16.6744

  M-MEGA-A10.3303

  M-MEGA-D10.3250

  M-MIDSMALL11.4247

  M-S5027.4337

  M-SELECTCG9.6833

  RPF227.1282

  RRF17.5969

  SAN19.3741

  SCDF0.9929

  SCIF3.2398

  SCIF22.1629

  SF419.0163

  SF546.4062

  SF74.6298

  SF82.3069

  SSB128.9474

  STD4.0303

  STD24.4302

  TNP42.2573

  TS2.1707

  UNF15.7090

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF10.4102

  I-GOLDRMF9.9119

  M-PROP RMF13.1828

  M-TWSUK RMF10.2547

  M-S50 RMF10.0509

  M-BOND13.0797

  M-CR12.4684

  M-FIX13.9479

  M-SAVING12.7661

  M-VALUE83.1394

  MA-LTF34.7587

  MG-LTF12.7352

  MIF-LTF14.8345

  HI-DIV LTF10.2286

  M-MIDSMALL LTF8.3474

  MV-LTF25.8432

  M-S50 LTF10.0634

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.0304

  I-158.6071

  I-207.7689

  I-ASEAN STAR 104.6435

  I-CHIC10.8510

  I-DEVELOP10.1727

  I-EMERGING 10S27.1714

  I-GOLD7S26.5525

  I-GOLD7S36.8270

  I-GOLD12.9363

  I-OIL4.0856

  I-OIL33S15.4554

  I-OIL5S25.8039

  I-REITs12.4334

  I-SMART10.2320

  I-USS18.8534

  M-ATECH9.9067

  MGA8.8007

  MGE9.2829

  MGS6.5713

  M-SUKUK10.1444

  MULTI17.4009

  M-VI9.6097

  M-SMART INCOME-AC9.9665

  M-SMART INCOME-AR9.9675

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.4212

  M-PROPERTY38.3559

  30 เม.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2227

  MNIT5.1753

  MNIT29.9556

  MNRF9.4553

  M-STOR10.8311

  HPF9.9376

  MIT8.2331

  M-PAT10.4267

  TFFIF10.0936