1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  18 ต.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.7934

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.8138

  MK9S110.0634

  MMM13.5138

  MMM-PLUS10.5407

  MSI1AI10.2490

  MSI2310.7559

  MSI2510.7294

  MSI2610.7038

  MSI2710.3612

  MSI2AI10.1810

  MSI3AI10.1165

  MSI4AI10.0299

  MSHORTPVD10.0079

  MT3Y110.2978

  SMART10.1262

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.9008

  HAPPY D59.2902

  KAF19.1646

  M-BT20.3175

  M-FLEX6.6195

  MFX33.4653

  MIF9.9957

  M-INCOMEAI11.1211

  MPII-A10.1866

  MPII-D10.2492

  MPII-ID 

  MRECO510.0140

  MWELL17.2276

  Q-PORT9.3915

  SPOT33S108.3939

  SPOT33S118.0844

  SPOT33S147.2468

  SPOT33S158.1650

  SI5A46.4807

  SI5E29.0671

  SI5E38.6510

  SMO5A18.8453

  SPOT33S77.8352

  SPOT33S87.8431

  SPOT33S99.3847

  THMO18.8680

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.7450

  BMBF4.0916

  DE-16.6068

  MDIVA-A 

  MDIVA-D 

  MDIVA-ID 

  HI-DIV9.1180

  HI-DIV PLUS12.2331

  M-ACTIVE16.5893

  M-MEGA-A9.5620

  M-MEGA-D9.5673

  M-MIDSMALL11.5328

  M-S5025.9495

  M-SELECTCG9.1137

  RPF226.8167

  RRF17.5132

  SAN19.1329

  SCDF0.9827

  SCIF3.1888

  SCIF22.1192

  SF418.7610

  SF545.8562

  SF74.5725

  SF82.2716

  SSB127.7551

  STD3.9809

  STD24.3790

  TNP41.8088

  TS2.1367

  UNF15.4995

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF10.2495

  I-GOLDRMF10.6809

  M-PROP RMF14.7034

  M-TWSUK RMF10.3144

  M-S50 RMF9.5021

  M-BOND13.1920

  M-CR12.4801

  M-FIX14.0802

  MMF-RMF12.8154

  M-VALUE81.6453

  MA-LTF34.3200

  MG-LTF11.8894

  MIF-LTF13.7845

  HI-DIV LTF10.0775

  M-MIDSMALL LTF8.4374

  MV-LTF25.2589

  M-S50 LTF9.5020

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.8965

  I-158.4641

  I-207.6287

  I-ASEAN STAR 104.3820

  I-CHIC11.5712

  I-DEVELOP10.2031

  I-EMERGING 10S27.0045

  I-GOLD7S27.0146

  I-GOLD7S37.3117

  I-GOLD14.0282

  I-OIL4.0168

  I-OIL33S15.3359

  I-OIL5S25.6928

  I-REITs12.9864

  I-SMART10.4295

  I-USS18.8976

  M-ATECH10.4977

  MGA8.6639

  MGE9.4199

  MGS6.5265

  M-SUKUK10.2687

  M-VI9.7040

  M-SMART INCOME-AC10.2206

  M-SMART INCOME-AR10.2261

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV18.1884

  M-PROPERTY43.4397

  31 ส.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.0947

  MNIT5.0435

  MNIT29.9008

  MNRF8.9065

  M-STOR10.7287

  HPF9.8724

  MIT7.4581

  M-PAT10.2167

  TFFIF10.0380