1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  17 ม.ค. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8235

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.9323

  MK9S110.1063

  MMM13.5594

  MMM-PLUS10.5856

  MSI1AI10.3283

  MSI2310.8131

  MSI2510.7960

  MSI2610.7786

  MSI2710.4578

  MSI2AI10.2813

  MSI3AI10.2355

  MSI4AI10.1415

  MSHORTPVD9.9872

  MT3Y110.4159

  SMART10.1614

  SMART-PLUS 

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM17.1051

  HAPPY D58.8044

  KAF18.4263

  M-BT18.9727

  M-FLEX6.9128

  MFX31.3307

  MIF9.9542

  M-INCOMEAI11.2052

  MPII-A9.8660

  MPII-D9.8300

  MPII-ID9.8364

  MRECO59.5151

  MWELL17.7174

  Q-PORT9.0405

  SPOT33S108.1255

  SPOT33S117.8132

  SPOT33S146.9739

  SPOT33S157.9342

  SI5A46.6261

  SMO5A18.5228

  SPOT33S77.5945

  SPOT33S87.6208

  SPOT33S99.1023

  THMO18.5546

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6697

  BMBF4.0189

  DE-16.4906

  MDIVA-A10.1036

  MDIVA-D10.1036

  MDIVA-ID 

  HI-DIV8.9046

  HI-DIV PLUS11.9399

  M-ACTIVE16.3442

  M-MEGA-A9.2212

  M-MEGA-D9.2287

  M-MIDSMALL11.2210

  M-S5025.8031

  M-SELECTCG8.7489

  RPF226.3567

  RRF17.2794

  SAN18.7914

  SCDF0.9633

  SCIF3.1277

  SCIF22.0700

  SF418.1184

  SF545.0708

  SF74.4950

  SF82.2298

  SSB125.7054

  STD3.9099

  STD24.3025

  TNP41.0979

  TS2.0948

  UNF15.2095

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF9.9940

  I-GOLDRMF11.0260

  M-PROP RMF13.9554

  M-TWSUK RMF10.3158

  M-S50 RMF9.4527

  M-BOND13.2550

  M-CR12.5217

  M-FIX14.1573

  MMF-RMF12.8471

  M-VALUE80.5468

  MA-LTF33.8684

  MG-LTF11.4375

  MIF-LTF13.7040

  HI-DIV LTF9.8463

  M-MIDSMALL LTF8.2035

  MV-LTF24.2517

  M-S50 LTF9.4323

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.0386

  I-208.0557

  I-ASEAN STAR 104.5150

  I-CHIC12.3119

  I-DEVELOP11.0436

  I-EMERGING 10S27.5062

  I-GOLD7S27.2060

  I-GOLD7S37.5185

  I-GOLD14.4874

  I-OIL4.3233

  I-OIL33S15.6314

  I-OIL5S26.1029

  I-REITs12.6766

  I-SMART10.4628

  M-ATECH11.8459

  MGA9.0635

  MGE10.3512

  MGS6.7429

  M-SUKUK10.3917

  M-VI10.0063

  M-SMART INCOME-AC10.4428

  M-SMART INCOME-AR10.4449

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.9337

  M-PROPERTY40.6951

  30 พ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2206

  MNIT5.0724

  MNIT29.9490

  MNRF8.9254

  M-STOR10.8648

  HPF9.9774

  MIT7.5237

  M-PAT8.4014

  TFFIF10.0605