1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  01 เม.ย. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8443

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.9847

  MK9S110.1246

  MMM13.5915

  MMM-PLUS10.6249

  MSI1AI10.3896

  MSI2510.8504

  MSI2610.8402

  MSI2710.5345

  MSI2AI10.3646

  MSI3AI10.3151

  MSI4AI10.2142

  MSI5AI9.9388

  MSHORTPVD9.9913

  MT3Y110.5118

  SMART10.2009

  SMART-PLUS9.8429

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM15.5086

  HAPPY D57.3603

  KAF16.2763

  M-BT15.9764

  M-FLEX5.7063

  MFX26.3391

  MIF7.1571

  M-INCOMEAI9.1354

  MPII-A7.8997

  MPII-D7.7935

  MPII-ID7.8053

  MRECO57.3441

  MWELL16.5302

  Q-PORT6.9655

  SPOT33S106.0652

  SPOT33S115.7397

  SPOT33S145.0511

  SPOT33S155.8292

  SI5A45.2573

  SMO5A16.4395

  SPOT33S75.6420

  SPOT33S85.7586

  SPOT33S96.8594

  THMO16.5328

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF2.6012

  BMBF2.8762

  DE-14.6347

  MDIVA-A8.7060

  MDIVA-D8.7060

  MDIVA-ID 

  HI-DIV6.5364

  HI-DIV PLUS8.7082

  M-ACTIVE11.9313

  M-MEGA-A6.8809

  M-MEGA-D6.9334

  M-FOCUS9.9399

  M-MIDSMALL8.3966

  M-S5017.8757

  M-SELECTCG5.8770

  RPF218.9016

  RRF15.1499

  SAN13.4137

  SCDF0.6887

  SCIF2.2234

  SCIF21.4617

  SF412.8656

  SF531.9840

  SF73.2119

  SF81.5844

  SSB89.4395

  STD2.7908

  STD23.0710

  TNP29.4641

  TS1.4913

  UNF10.8702

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF7.4892

  I-GOLDRMF11.8404

  M-BOND13.2973

  M-CR12.4076

  M-FIX14.2052

  M-PROP RMF10.4043

  MMF-RMF12.8685

  M-TWSUK RMF9.5631

  M-VALUE57.9823

  M-S50 RMF6.5580

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MA-LTF24.5570

  MG-LTF8.5517

  MIF-LTF10.1427

  MV-LTF17.3418

  HI-DIV LTF7.2524

  M-MIDSMALL LTF6.1661

  M-S50 LTF6.5317

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MTF-SSFX 

  MTF-SSF 

  MTQ-SSFX 

  MTQ-SSF 

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-100.8953

  I-206.5015

  I-ASEAN STAR 103.3645

  I-CHIC10.4660

  I-DEVELOP9.3028

  I-EMERGING 10S25.8103

  I-GOLD7S27.5098

  I-GOLD7S37.8496

  I-GOLD15.5421

  I-OIL1.6372

  I-OIL33S12.0332

  I-OIL5S22.2451

  I-REITs10.3530

  I-SMART9.6212

  M-ATECH10.2897

  MGA7.8422

  MGE8.0528

  MGS5.6979

  M-SUKUK9.8368

  M-MULTI-A9.0259

  M-MULTI-D9.0259

  M-VI8.2177

  M-SMART INCOME-AC8.9398

  M-SMART INCOME-AR8.9318

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV12.9044

  M-PROPERTY30.1773

  31 ม.ค. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1865

  MNIT5.0864

  MNIT29.8999

  MNRF8.6044

  M-STOR10.8322

  HPF9.2646

  MIT7.5287

  M-PAT8.3282

  TFFIF10.0605