1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  18 พ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8060

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.8326

  MK9S110.0737

  MMM13.5331

  MMM-PLUS10.5584

  MSI1AI10.2617

  MSI2310.7722

  MSI2510.7427

  MSI2610.7411

  MSI2710.3979

  MSI2AI10.1796

  MSI3AI10.1540

  MSI4AI10.0359

  MSHORTPVD10.0133

  MT3Y110.3097

  SMART10.1387

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.8473

  HAPPY D59.0908

  KAF18.8604

  M-BT19.9649

  M-FLEX6.7346

  MFX32.7929

  MIF9.9823

  M-INCOMEAI11.0063

  MPII-A9.7044

  MPII-D9.6695

  MPII-ID 

  MRECO59.8161

  MWELL17.3539

  Q-PORT9.2826

  SPOT33S108.2543

  SPOT33S117.9310

  SPOT33S147.0840

  SPOT33S158.0541

  SI5A46.5356

  SI5E29.2044

  SI5E38.7917

  SMO5A18.7582

  SPOT33S77.7110

  SPOT33S87.7266

  SPOT33S99.2345

  THMO18.7816

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6985

  BMBF4.0451

  DE-16.5329

  MDIVA-A9.7358

  MDIVA-D9.7358

  MDIVA-ID 

  HI-DIV8.9944

  HI-DIV PLUS12.0642

  M-ACTIVE16.4366

  M-MEGA-A9.4579

  M-MEGA-D9.4650

  M-MIDSMALL11.2065

  M-S5025.9560

  M-SELECTCG8.9860

  RPF226.5225

  RRF17.4286

  SAN18.9161

  SCDF0.9708

  SCIF3.1511

  SCIF22.0913

  SF418.5436

  SF545.3529

  SF74.5225

  SF82.2452

  SSB126.4156

  STD3.9359

  STD24.3303

  TNP41.3555

  TS2.1111

  UNF15.3205

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF10.1181

  I-GOLDRMF10.5054

  M-PROP RMF13.7270

  M-TWSUK RMF10.2966

  M-S50 RMF9.4996

  M-BOND13.2081

  M-CR12.4836

  M-FIX14.1000

  MMF-RMF12.8280

  M-VALUE80.8340

  MA-LTF33.9490

  MG-LTF11.7445

  MIF-LTF13.7601

  HI-DIV LTF9.9448

  M-MIDSMALL LTF8.1973

  MV-LTF24.9535

  M-S50 LTF9.4878

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.9958

  I-158.5940

  I-207.7679

  I-ASEAN STAR 104.4465

  I-CHIC11.6466

  I-DEVELOP10.5214

  I-EMERGING 10S27.0947

  I-GOLD7S26.8909

  I-GOLD7S37.1791

  I-GOLD13.8014

  I-OIL4.2830

  I-OIL33S15.6773

  I-OIL5S26.0559

  I-REITs12.4657

  I-SMART10.3446

  I-USS19.0347

  M-ATECH10.5947

  MGA8.8919

  MGE9.9280

  MGS6.6803

  M-SUKUK10.2760

  M-VI9.8101

  M-SMART INCOME-AC10.2335

  M-SMART INCOME-AR10.2369

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.7555

  M-PROPERTY39.9153

  30 ก.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1196

  MNIT5.0525

  MNIT29.9159

  MNRF8.9140

  M-STOR10.7993

  HPF9.9044

  MIT7.5237

  M-PAT8.3926

  TFFIF10.0380