ทีโอที วางใจให้เอ็มเอฟซีบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยดร.มนต์ชัย หนูสง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคุณเดนนิส ลิม (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ซึ่งทางเอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยมีมูลค่ากองทุนกว่า 14,000 ล้านบาท และสมาชิกกว่า 13,000 ราย