“MFC” จัดงานสัมมนา “กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” ชูกองทุน MCANN กองกัญชาแห่งแรกของไทย ลงทุนระดับโลก

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) หรือ MFC จัดงานสัมมนา กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” แนะนำกองทุนเปิด  MFC Global Cannabis Fund (เอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส) หรือ ‘MCANN’ โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการบริษัท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม Intercontinental, Bangkok ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันกัญชาโลก หรือ Weed Day

          ก่อนหน้านี้ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้ประกาศเปิดตัวและให้จองซื้อกองทุน ‘MCANN’ ในช่วง IPO 19 - 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นกองทุนกัญชากองแรกของประเทศไทย ที่ทางบลจ.จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าไปลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชา (Marijuana) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ทั้งด้านพัฒนายา (Pharmaceutical)และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) เช่น Global X Cannabis ETF(POTX) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชากัญชง หรือ Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) ที่เป็นกองทุน Cannabis ETF นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ด้วย

            การสัมมนาในหัวข้อ กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายด้วยคือ รศ. ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาองค์การเภสัชด้านกัญชาทางการแพทย์และที่ปรึกษาด้านกัญชา กัญชง กระท่อม ป.ป.ส.  ผศ. พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กุมารประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และคุณรินรดา นรากรพิจิตร์ นักวิเคราะห์ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยทั้งสามท่านให้ความรู้และมุมมองเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างละเอียด

            คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี เผยว่า “MFC ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม การันตีด้วยหลากรางวัลใหญ่ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นการตั้งกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ลงทุน เราผลักดันและปรับตัวให้เเป็นกองทุนที่มั่นคงในขณะที่มีความทันสมัย ทันต่อกระแสของโลก โดยการตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นที่นิยมและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอย่างกัญชา กัญชง เป็นสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นยินดี และหวังว่า MCANN จะได้รับความสนใจอย่างมาก ”

            ด้าน ดร. ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ยังเผยถึงกองทุน MCANN อีกว่า “สาเหตุที่กัญชาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากโอกาสการเติบโตที่สูง ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา และอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคาดการณ์แนวโน้มตลาดกัญชา-กัญชง ทั่วโลกจะเติบโต 33% ต่อปีต่อเนื่องจนถึงปี 2025 และมีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และในปัจจุบันมีถึง 37 ประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงประเทศไทยด้วย ทาง บลจ.เอ็มเอฟซี เชื่อว่ากองทุน MCANN จะตอบโจทย์เทรนด์การเติบโตดังกล่าว เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งในบริษัทที่ศึกษาวิจัย พัฒนา เพาะปลูก ผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลก อย่างบริษัท GW Pharmaceuticals สัญชาติ UK ที่ผลิต และจำหน่ายยาที่สกัดจากกัญชา-กัญชง สำหรับแก้โรคลมชักและยารักษาโรคปลอกประสาทอักเสบ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือบริษัท Tilray Inc สัญชาติแคนนาดา ซึ่งเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) และกำลังจะเป็นบริษัทด้านกัญชา-กัญชงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังการควบรวมกับบริษัท Aphria Inc อีกทั้งกองทุน MCANN ยังบริหารพอร์ตแบบ Active และยืดหยุ่น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com.

 

คลิปวีดีโอแนะนำกองทุน -> https://www.youtube.com/watch?v=VzLoKaZd-3M

ข้อมูลกองทุน และ Fund Fact Sheet ->Click

ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) -> Click

** ภาพบรรยากาศงานสัมมนา คลิ๊ก -> https://youtu.be/jUHrMES8NVg

 

 

 

สนใจซื้อกองทุนได้ที่

1.ซื้อผ่าน Application MFCFUNDS 
IOS: 
Click  

Android: Click+

 2.ซื้อผ่านผู้ดูแลวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน 

หรือติดต่อ Contact Center 0-2649-2000 +

 3.ซื้อผ่านตัวแทนการขาย -Click   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2649-2000 


Line: @mfcline 
Website: 
www.mfcfund.com 
Facebook: mfcfunds