ประกาศขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ประกาศขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างล่าง

โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

Download รายละเอียด