ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
12/10/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
05/10/2021
ประกาศการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
20/08/2021
ประกาศจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
20/08/2021
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
19/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
14/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
30/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
21/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
งบชำระบัญชีกองทุน MSI27
04/10/2021
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (เฉพาะชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MGFGA) และชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MGFGD))
04/10/2021
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ลงทุนในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
30/08/2021
การเปิดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 (M-GOT1)
16/08/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
06/07/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
06/07/2021
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุน MGFGA และ MGTECH
29/06/2021
ประกาศเรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
25/05/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-INCOMEAI
13/05/2021
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุน SMART-PLUS
13/05/2021
12345678