ประกาศ เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้บริการผ่านช่องทาง KTB Netbank
ประกาศปิดทำการสำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 31 ธ.ค 65-2 ม.ค 66 หยุดเนื่องในโอกาสวันหยุดสิ้นปีและชดเชยวันขึ้นปีใหม่
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการ ของสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และแจ้งวัฒนะ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 – 18.00 น.
ประกาศปิดทางการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28-29 ก.ค 65
ประกาศเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 6 เมษายน 2565 หยุดเนื่องในโอกาส “วันจักรี”
ประกาศเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ประกาศเรื่อง เปิดให้บริการ การทำธุรกรรม ผ่านทางระบบ MFC Smart Tele
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์ของCOVID-19 บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงาน Work From Home จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
ประกาศเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้า - สาขาแจ้งวัฒนะ
ประกาศเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสำนักงานสาขา บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศเรื่อง การขอระงับชั่วคราวสำหรับการให้บริการ การทำธุรกรรม ผ่านทางระบบ MFC Smart Tele
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสำนักงานสาขา บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป
ประกาศแจ้งเวลาทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 64 เป็นต้นไป
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 12 ก.พ ,24 ก.ย. และ 22 ต.ค. 64
ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
12345678910...