งานสัมมนา "มุมมอง Asia REITs"
18/06/2562
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-INCOMEAI
16/08/2562
ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
08/05/2562
กองทุนเปิด M-MEGA ลงทุนหุ้นไทยในกลุ่มดัชนี SET50 ไม่เกิน 35 บริษัท เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันนี้-5 เมษายน 2562
26/03/2562
งบชำระบัญชีกองทุน MSI18
10/10/2561
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน HI-DIV และกองทุน HI-DIV PLUS ระหว่าง 1 - 15 ต ค 60
29/09/2560
MFC Fun(d)Family "MFC DIY Aromatherapy Candle" ครั้งที่ 3 /2560
25/09/2560
MFC Fun(d) Family " เลือกกินอย่างไร ให้ห่างไกลโรค" ครั้งที่ 2/2560
08/06/2560
MFC Fun(d)Family "Fancy Art แก้วสวยหลากสี" ครั้งที่ 1 /2560
16/03/2560
งานสัมมนาสาขาเชียงใหม่และร่วมกิจกรรม CSR
17/08/2558
MFC Fun(d)family 2/2558 "แต่งสวนจิ๋วในขวดแก้ว"
17/08/2558
MFC Movie For You
14/07/2558
MFC Fun(d)family 1/2558 "เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกับกองทุนรวม MFC"
13/03/2558
MFC จัดกิจกรรม เที่ยวท่องสมุทรสงคราม ล่องนาวาแม่กลอง ชมเบญจรงค์ดอนไก่ดี ชิมของดีอัมพวา
25/11/2557
Finance Forum @ เชียงใหม่ เรื่อง "เศรษฐกิจกับการลงทุน"
30/04/2557
เปิดสาขาเชียงใหม่
30/04/2557
MFC Fun(d) Family 3/2556 " MFC Candle Fancy Design"
18/09/2556
MFC Fun(d) Family 2/2556 " Miniature garden "
05/07/2556
CRM :Movie for u 2013" Iron Man3"
09/05/2556
MFC Fun(d) Family 1/2013 Seminar "Tax Benefit:Mutual Fun(d) & LTF/ RMF"
13/03/2556
12