English Version
¡Í§·Ø¹à»Ô´ÈÃÕ¹¤Ã (BMBF) ç :  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÃÒÊÒÃáË觷ع  
дѺ§ :  6
  ŷ
Դ : ¡Í§·Ø¹à»Ô´
ѹ訴¹ : 19 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2543
ç : äÁè¡Ó˹´
Ťҷ訴¹ : 1,000 ÅéÒ¹ºÒ·
Ťط㹻Ѩغѹ : 55.95 ҹҷ
º¡ŧع : äÁè¹éÍ¡ÇèÒÃéÍÂÅÐ 65 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹
ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ŧ·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃѾÂì»ÃÐàÀ·µÃÒÊÒÃáË觷ع
ºԹѹ : ÍÂèÒ§¹éÍ»ÕÅÐ 1 ¤ÃÑé§ ã¹ÍѵÃÒäÁè¹éÍ¡ÇèÒ
ÃéÍÂÅÐ 95 ¢Í§¡ÓäÃÊØ·¸Ô·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ÃÔ§ (realized)ã¹áµèÅЧǴºÑ­ªÕ·Õè¨Ð¨èÒÂà§Ô¹»Ñ¹¼Å
§ѡ : Market risk, Sector risk, Company risk
  źѷѴŧع
ͺѷ : ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
: ªÑé¹ G áÅÐ 21-23 ÍÒ¤ÒäÍÅÑÁ¹ì·ÒÇàÇÍÃì
àÅ¢·Õè 199 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¤ÅͧàµÂ ¡Ãا෾Ï
Ѿ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (à«ç¹·ÃÑÅ á¨é§ÇѲ¹Ð)
: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (à«ç¹·ÃÑÅÏ)
E-Mail : [email protected]
Ѵáͧع : ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
żŻª : ºÁ¨. ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â
·¹ : ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
Ǩͺѭ : º¨¡. àÍàÍç¹àÍÊ ÍÍ´Ô·
  ë/ ˹ŧع
ѹ˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
Ťҡâ¤á : 10,000 ºÒ·
Ťҡâ¤駵 : 1,000 ºÒ·
ѹѺͤ׹˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
ŤҡѺͤ׹鹵 : äÁè¡Ó˹´
ʹ͢鹵 : äÁè¡Ó˹´
Ҵͧ : äÁèÁÕ
  Ҹ/
Ҹѡµçҡ˹
Ҹ˹ҫ- : äÁèÁÕ
 
Ҹ : 0.50% ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹
 
ҸѺͤ׹ : äÁè¤Ô´¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
 
ҸѺ¹˹ŧع :  
äÁèÁÕ 
Ҹ͹˹ŧع : 50 ºÒ·/1 ÃÒ¡ÒÃ
 
Ҹ¡纨ҡͧع
ҸèѴ : äÁèà¡Ô¹ 1% µèÍ»Õ ¢Í§ÁÙŤèÒ
·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҸżŻª : äÁèà¡Ô¹ 0.07% µèÍ»Õ ¢Í§ÁÙŤèÒ
·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҹ·¹ : 0.10% µèÍ»Õ ¢Í§ÁÙŤèÒ
·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
: µÒÁ·Õè¨èÒ¨ÃÔ§
  
 ͹ǢͧŤ˹ŧع (NAV)
  šôԹҹ ( ѹ 30/01/2015)
ŤҷѾԹط (NAV) : 55.95 ҹҷ   Ť˹ŧع : 4.1184 ҷ       
šôԹҹͧͧع *
  ͹ѧ 3 ͹ 0.92 %  
   (ࡳҵðҹ) -0.18 %  
 
  ͹ѧ 3 60.73 %  
   (ࡳҵðҹ) 43.89 %  
  ͹ѧ 6 ͹ 12.23 %  
   (ࡳҵðҹ) 5.40 %  
 
  Ѵ駡ͧع
  ͵ѹҾͧع
590.36 %  
   (ࡳҵðҹ) 357.33 %  
  ͹ѧ 12 ͹ 35.42 %  
   (ࡳҵðҹ) 24.09 %  
 
ࡳͧ AIMC
  šôԹҹʹյ
1 2 3 4
25579.50 %7.81 %12.47 %-2.52 %29.42 %
255614.81 %-6.15 %-4.05 %-10.46 %-7.42 %
255516.59 %-1.60 %10.20 %8.65 %37.36 %
Ѵǹŧع (% ͧ NAV)   áШ¡ŧع (% ͧ NAV)
A.觷ع ()
(%)   
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà 20.25 
¸¹Ò¤Òà 14.01 
¾Åѧ§Ò¹ 12.40 
¾Ñ²¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì 11.50 
¢¹Êè§ 6.89 
¡ÅØèÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÍ×è¹æ 33.99 
  99.04
B. ˹  
 
 
 
C. ÷ҧԹ
  0.96
100.00
 
  5 ѹѺá͡ (% ͧ NAV)
觷ع () (%)   
ºÁ¨.ÍÔ¹·Ñª âÎÅ´Ôé§Êì 8.28  
ºÁ¨. »µ·. 7.61  
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÃاä·Â 7.23  
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â 6.78  
ºÁ¨.áÍ´ÇÒ¹«ì ÍÔ¹â¿Ãì à«ÍÃìÇÔÊ 4.95  
 
˹ Rating
(%) 
34.85             
ŧعդ§ŧع֡Ңš͹õѴԹŧع
šôԹҹʹյͧͧع׹ѹ֧šôԹҹ͹Ҥ
  * 㹡óշͧعչº¨Թѹ äӹdzšôԹҹͧͧعѺԹѹ
˵ :
èԹѹŵ˹ŧعʹյ (ҷ)
.. 1 2 3 4
2558     
2557     
2556  0.7300 0.7300