English Version
¡Í§·Ø¹à»Ô´ÂÙä¹àµç´¿Ñ¹´ì (UNF) ç :  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÃÒÊÒÃáË觷ع  
дѺ§ :  6
  ŷ
Դ : ¡Í§·Ø¹à»Ô´
ѹ訴¹ : 1 àÁÉÒ¹ 2540
ç : äÁè¡Ó˹´
Ťҷ訴¹ : 2,000 ÅéÒ¹ºÒ·
Ťط㹻Ѩغѹ : 55.87 ҹҷ
º¡ŧع : äÁè¹éÍ¡ÇèÒÃéÍÂÅÐ 65 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹
ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ŧ·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃѾÂì»ÃÐàÀ·µÃÒÊÒÃáË觷ع
ºԹѹ : äÁè¨èÒÂà§Ô¹»Ñ¹¼Å

§ѡ : Market risk, Sector risk, Company risk
  źѷѴŧع
ͺѷ : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
: ªÑé¹ G áÅÐ 21-23 ÍÒ¤ÒäÍÅÑÁ¹ì·ÒÇàÇÍÃì
àÅ¢·Õè 199 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¤ÅͧàµÂ ¡Ãا෾Ï
Ѿ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (à«ç¹·ÃÑÅ á¨é§ÇѲ¹Ð)
: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (à«ç¹·ÃÑÅÏ)
E-Mail : [email protected]
Ѵáͧع : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
żŻª : ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â
·¹ : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
Ǩͺѭ : º¨¡. àÍàÍç¹àÍÊ ÍÍ´Ô·
  ë/ ˹ŧع
ѹ˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
Ťҡâ¤á : 10,000 ºÒ·
Ťҡâ¤駵 : 1,000 ºÒ·
ѹѺͤ׹˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
ŤҡѺͤ׹鹵 : äÁè¡Ó˹´
ʹ͢鹵 : äÁè¡Ó˹´
Ҵͧ : äÁèÁÕ
  Ҹ/
Ҹѡµçҡ˹
Ҹ˹ҫ- : äÁèÁÕ
 
Ҹ : 0.50% ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹
 
ҸѺͤ׹ : äÁè¤Ô´¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
 
ҸѺ¹˹ŧع :  
äÁèÁÕ 
Ҹ͹˹ŧع : 50 ºÒ·/1 ÃÒ¡ÒÃ
 
Ҹ¡纨ҡͧع
ҸèѴ : 1.50% µèÍ»Õ ¢Í§ÁÙŤèÒ
·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҸżŻª : äÁèà¡Ô¹ 0.08% µèÍ»Õ ¢Í§ÁÙŤèÒ
·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҹ·¹ : 0.10% µèÍ»Õ ¢Í§ÁÙŤèÒ
·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
: µÒÁ·Õè¨èÒ¨ÃÔ§
  
 ͹ǢͧŤ˹ŧع (NAV)
  šôԹҹ ( ѹ 30/01/2015)
ŤҷѾԹط (NAV) : 55.87 ҹҷ   Ť˹ŧع : 13.3408 ҷ       
šôԹҹͧͧع *
  ͹ѧ 3 ͹ 0.74 %  
   (ࡳҵðҹ) -0.18 %  
 
  ͹ѧ 3 57.49 %  
   (ࡳҵðҹ) 43.89 %  
  ͹ѧ 6 ͹ 12.06 %  
   (ࡳҵðҹ) 5.40 %  
 
  Ѵ駡ͧع
  ͵ѹҾͧع
171.52 %  
   (ࡳҵðҹ) 122.96 %  
  ͹ѧ 12 ͹ 35.38 %  
   (ࡳҵðҹ) 24.09 %  
 
ࡳͧ AIMC
  šôԹҹʹյ
1 2 3 4
25579.52 %7.85 %12.67 %-2.73 %29.45 %
255614.63 %-6.39 %-4.34 %-11.11 %-8.74 %
255516.55 %-1.89 %10.15 %8.46 %36.62 %
Ѵǹŧع (% ͧ NAV)   áШ¡ŧع (% ͧ NAV)
A.觷ع ()
(%)   
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà 20.36 
¸¹Ò¤Òà 14.10 
¾Åѧ§Ò¹ 12.45 
¾Ñ²¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì 12.21 
¢¹Êè§ 6.91 
¡ÅØèÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÍ×è¹æ 33.63 
  99.66
B. ˹  
 
 
 
C. ÷ҧԹ
  0.34
100.00
 
  5 ѹѺá͡ (% ͧ NAV)
觷ع () (%)   
ºÁ¨.ÍÔ¹·Ñª âÎÅ´Ôé§Êì 8.31  
ºÁ¨. »µ·. 7.62  
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÃاä·Â 7.27  
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â 6.83  
ºÁ¨. «Õ¾Õ ÍÍÅÅì 4.98  
 
˹ Rating
(%) 
35.01             
ŧعդ§ŧع֡Ңš͹õѴԹŧع
šôԹҹʹյͧͧع׹ѹ֧šôԹҹ͹Ҥ
  * 㹡óշͧعչº¨Թѹ äӹdzšôԹҹͧͧعѺԹѹ