English Version
¡Í§·Ø¹à»Ô´àÍçÁàÍ¿«Õ áλ»Õé ´Õ ä¿¿ì ¿Ñ¹´ì (HAPPY D5) ç :  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¼ÊÁẺÂ×´ËÂØè¹  
дѺ§ :  5
  ŷ
Դ : ¡Í§·Ø¹à»Ô´
ѹ訴¹ : 24 µØÅÒ¤Á 2549
ç : äÁè¡Ó˹´
Ťҷ訴¹ : 500 ÅéÒ¹ºÒ·
Ťط㹻Ѩغѹ : 9.32 ҹҷ
º¡ŧع : ŧ·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃáË觷ع µÃÒÊÒÃáËè§Ë¹Õé
µÃÒÊÒáÖè§Ë¹Õé¡Ö觷ع áÅÐËÃ×Íà§Ô¹½Ò¡
ºԹѹ : ÍÂèÒ§¹éÍ»ÕÅÐ 1 ¤ÃÑé§ ÍѵÃÒäÁè¹éÍ¡ÇèÒ
ÃéÍÂÅÐ 50 ¢Í§¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹ÊÔ¹·ÃѾÂìÊØ·¸Ô
¨Ò¡¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ (realized and unrealized) ã¹áµèÅЧǴºÑ­ªÕ·Õè¨Ð¨èÒÂà§Ô¹»Ñ¹¼Å
§ѡ : Credit risk, Market risk
Liquidity risk, Derivatives
  źѷѴŧع
ͺѷ : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
: ªÑé¹ G áÅÐ 21-23 ÍÒ¤ÒäÍÅÑÁ¹ì·ÒÇàÇÍÃì
àÅ¢·Õè 199 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¤ÅͧàµÂ ¡Ãا෾Ï
Ѿ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (à«ç¹·ÃÑÅ á¨é§ÇѲ¹Ð)
: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (à«ç¹·ÃÑÃÅÏ)
E-Mail : [email protected]
Ѵáͧع : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
żŻª : ¸¹Ò¤ÒëԵÕéầ¡ì àÍç¹àÍ ÊÒ¢Ò¡Ãا෾Ï
·¹ : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
Ǩͺѭ : º¨¡. àÍàÍç¹àÍÊ ÍÍ´Ô·
  ë/ ˹ŧع
ѹ˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
Ťҡâ¤á : 10,000 ºÒ·
Ťҡâ¤駵 : 1,000 ºÒ·
ѹѺͤ׹˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
ŤҡѺͤ׹鹵 : äÁè¡Ó˹´
ʹ͢鹵 : äÁè¡Ó˹´
Ҵͧ : äÁèÁÕ
  Ҹ/
Ҹѡµçҡ˹
Ҹ˹ҫ- : äÁèÁÕ
 
Ҹ : 0.25% ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹
 
ҸѺͤ׹ : äÁèÁÕ
 
ҸѺ¹˹ŧع : äÁèÁÕ
 
Ҹ͹˹ŧع : 50 ºÒ·/1 ÃÒ¡ÒÃ
 
Ҹ¡纨ҡͧع
ҸèѴ : äÁèà¡Ô¹ 1.5% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҸżŻª : 0.055% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҹ·¹ : äÁèà¡Ô¹ 0.1% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
: µÒÁ·Õè¨èÒ¨ÃÔ§
  
 ͹ǢͧŤ˹ŧع (NAV)
  šôԹҹ ( ѹ 30/01/2015)
ŤҷѾԹط (NAV) : 9.32 ҹҷ   Ť˹ŧع : 8.9262 ҷ       
šôԹҹͧͧع *
  ͹ѧ 3 ͹ -1.38 %  
   (ࡳҵðҹ) 0.93 %  
 
  ͹ѧ 3 51.42 %  
   (ࡳҵðҹ) 27.79 %  
  ͹ѧ 6 ͹ 7.93 %  
   (ࡳҵðҹ) 4.54 %  
 
  Ѵ駡ͧع
  ͵ѹҾͧع
163.36 %  
   (ࡳҵðҹ) 78.93 %  
  ͹ѧ 12 ͹ 25.91 %  
   (ࡳҵðҹ) 15.12 %  
 
ࡳͧ AIMC
  šôԹҹʹյ
1 2 3 4
25578.27 %5.55 %10.89 %-3.96 %21.72 %
255620.82 %-10.38 %-2.75 %-10.96 %-6.24 %
255518.43 %-1.63 %10.37 %8.01 %38.88 %
Ѵǹŧع (% ͧ NAV)   áШ¡ŧع (% ͧ NAV)
A. 觷ع ()
(%)   
¸¹Ò¤Òà 17.90 
¾Ñ²¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì 16.99 
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà 16.01 
¾Åѧ§Ò¹ 9.46 
ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ 5.80 
¡ÅØèÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÍ×è¹æ 28.20 
  94.36
B. ˹  
 
 
 
C. ÷ҧԹ
  5.64
100.00
 
  5 ѹѺá͡ (% ͧ NAV)
觷ع () (%)   
ºÁ¨.áÍ´ÇÒ¹«ì ÍÔ¹â¿Ãì à«ÍÃìÇÔÊ 6.83  
ºÁ¨.ÍÔ¹·Ñª âÎÅ´Ôé§Êì 6.58  
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â 6.43  
ºÁ¨.¤Ñ¹·ÃÕè ¡ÃØê» ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹· 5.67  
ºÁ¨. »µ·. 5.19  
 
˹ Rating
(%) 
30.70             
ŧعդ§ŧع֡Ңš͹õѴԹŧع
šôԹҹʹյͧͧع׹ѹ֧šôԹҹ͹Ҥ
  * 㹡óշͧعչº¨Թѹ äӹdzšôԹҹͧͧعѺԹѹ
˵ :
èԹѹŵ˹ŧعʹյ (ҷ)
1 2 3 4
25581.3500   1.3500
2557     
25560.14001.2800  1.4200