English Version
¡Í§·Ø¹à»Ô´àÍçÁàÍ¿«Õ äÎ-´ÔÇÔà´¹´ì ¿Ñ¹´ì (HI-DIV) ç :  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÃÒÊÒÃáË觷ع  
дѺ§ :  6
  ŷ
Դ : ¡Í§·Ø¹à»Ô´
ѹ訴¹ : 22 Á¡ÃÒ¤Á 2552
ç : äÁè¡Ó˹´
Ťҷ訴¹ : 15,000 ÅéÒ¹ºÒ·
Ťط㹻Ѩغѹ : 10,412.40 ҹҷ
º¡ŧع : à¹é¹Å§·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃѾÂì»ÃÐàÀ·µÃÒÊÒ÷ع
¢Í§ºÃÔÉÑ··Õ訴·ÐàºÕ¹㹵ÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÂìÏ
·ÕèÁÕ¡ÒèèÒÂà§Ô¹»Ñ¹¼ÅÊÁèÓàÊÁÍ ÍÂèÒ§¹éÍ 3 »ÕÂé͹ËÅѧ
ºԹѹ : ÍÂèÒ§¹éÍ»ÕÅÐ 1 ¤ÃÑé§ ã¹ÍѵÃÒäÁè¹éÍ¡ÇèÒ
ÃéÍÂÅÐ 50 ¢Í§¡ÓäÃÊØ·¸Ô·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ñé§ÊÔé¹
ã¹áµèÅЧǴºÑ­ªÕ
§ѡ : Credit risk, Market risk,
Liquidity risk
  źѷѴŧع
ͺѷ : ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
: ªÑé¹ G áÅÐ 21-23 ÍÒ¤ÒäÍÅÑÁ¹ì·ÒÇàÇÍÃì
àÅ¢·Õè 199 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¤ÅͧàµÂ ¡Ãا෾Ï
Ѿ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (à«ç¹·ÃÑÅ á¨é§ÇѲ¹Ð)
: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (à«ç¹·ÃÑÅÏ)
E-Mail : [email protected]
Ѵáͧع : ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
żŻª : ¸¹Ò¤ÒëԵÕéầ¡ì àÍç¹àÍ ÊÒ¢Ò¡Ãا෾Ï
·¹ : ºÁ¨. ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
Ǩͺѭ : º¨¡. àÍàÍç¹àÍÊ ÍÍ´Ô·
  ë/ ˹ŧع
ѹ˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
Ťҡâ¤á : 5,000 ºÒ·
Ťҡâ¤駵 : 100 ºÒ·
ѹѺͤ׹˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
ŤҡѺͤ׹鹵 : äÁè¡Ó˹´
ʹ͢鹵 : äÁè¡Ó˹´
Ҵͧ : äÁèÁÕ
  Ҹ/
Ҹѡµçҡ˹
Ҹ˹ҫ- : äÁèÁÕ
 
Ҹ : äÁèà¡Ô¹ 1.00%
 ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹
ҸѺͤ׹ : äÁèà¡Ô¹ 0.50%
 ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹
ҸѺ¹˹ŧع : äÁèÁÕ
 
Ҹ͹˹ŧع : 50 ºÒ·/1 ÃÒ¡ÒÃ
 
Ҹ¡纨ҡͧع
ҸèѴ : äÁèà¡Ô¹ 2.00% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹¢Í§¡Í§·Ø¹
ҸżŻª : äÁèà¡Ô¹ 0.07% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹¢Í§¡Í§·Ø¹
ҹ·¹ : äÁèà¡Ô¹ 0.10% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹¢Í§¡Í§·Ø¹
: µÒÁ·Õè¨èÒ¨ÃÔ§
  
 ͹ǢͧŤ˹ŧع (NAV)
  šôԹҹ ( ѹ 30/01/2015)
ŤҷѾԹط (NAV) : 10,412.40 ҹҷ   Ť˹ŧع : 8.5191 ҷ       
šôԹҹͧͧع *
  ͹ѧ 3 ͹ -1.01 %  
   (ࡳҵðҹ) -0.18 %  
 
  ͹ѧ 3 47.60 %  
   (ࡳҵðҹ) 43.89 %  
  ͹ѧ 6 ͹ 5.34 %  
   (ࡳҵðҹ) 5.40 %  
 
  Ѵ駡ͧع
  ͵ѹҾͧع
318.38 %  
   (ࡳҵðҹ) 244.45 %  
  ͹ѧ 12 ͹ 23.23 %  
   (ࡳҵðҹ) 24.09 %  
 
ࡳͧ AIMC
  šôԹҹʹյ
1 2 3 4
25578.40 %5.67 %8.67 %-5.40 %17.75 %
255624.41 %-14.58 %-5.72 %-11.92 %-11.75 %
255520.31 %0.68 %11.39 %8.73 %46.70 %
Ѵǹŧع (% ͧ NAV)   áШ¡ŧع (% ͧ NAV)
A. 觷ع ()
(%)   
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà 18.71 
¸¹Ò¤Òà 18.11 
¾Ñ²¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì 18.05 
¾Åѧ§Ò¹ 11.75 
ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ 6.60 
¡ÅØèÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÍ×è¹æ 24.44 
  97.66
B. ˹  
 
 
 
C. ÷ҧԹ
  2.34
100.00
 
  5 ѹѺá͡ (% ͧ NAV)
觷ع () (%)   
ºÁ¨.ÍÔ¹·Ñª âÎÅ´Ôé§Êì 7.90  
ºÁ¨. »µ·. 6.80  
ºÁ¨.áÍ´ÇÒ¹«ì ÍÔ¹â¿Ãì à«ÍÃìÇÔÊ 6.53  
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â 6.29  
ºÁ¨.ºÕ·ÕàÍÊ ¡ÃØê» âÎÅ´Ôé§Êì 4.81  
 
˹ Rating
(%) 
32.33             
ŧعդ§ŧع֡Ңš͹õѴԹŧع
šôԹҹʹյͧͧع׹ѹ֧šôԹҹ͹Ҥ
  * 㹡óշͧعչº¨Թѹ äӹdzšôԹҹͧͧعѺԹѹ
˵ :
èԹѹŵ˹ŧعʹյ (ҷ)
1 2 3 4
2558     
25570.50000.50000.3000 1.3000
25562.2500   2.2500