English Version
àÍçÁàÍ¿«ÕµÃÒÊÒÃ˹Õéà¾×èÍ¡ÒÃàÅÕ駪վ (M-FIX) ç :  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÃÒÊÒÃáËè§Ë¹Õé 
дѺ§ :  4
  ŷ
Դ : ¡Í§·Ø¹à»Ô´
ѹ訴¹ : 14 ÊÔ§ËÒ¤Á 2545
ç : äÁè¡Ó˹´
Ťҷ訴¹ : 2,000 ÅéÒ¹ºÒ·
Ťط㹻Ѩغѹ : 105.89 ҹҷ
º¡ŧع : ŧ·Ø¹ã¹¾Ñ¹¸ºÑµÃÃÑ°ºÒÅËÃ×͵ÃÒÊÒÃ˹Õé
·ÕèÃÑ°ºÒŤéÓ»ÃСѹ áÅÐËÃ×Íà§Ô¹½Ò¡
ºԹѹ : äÁè¨èÒÂà§Ô¹»Ñ¹¼Å
§ѡ : Interest rate risk, Credit risk,
Liquidity risk
  źѷѴŧع
ͺѷ : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
: ªÑé¹ G áÅÐ 21-23 ÍÒ¤ÒäÍÅÑÁ¹ì·ÒÇàÇÍÃì
àÅ¢·Õè 199 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¤ÅͧàµÂ ¡Ãا෾Ï
Ѿ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (à«ç¹·ÃÑÅ á¨é§ÇѲ¹Ð)
: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (à«ç¹·ÃÑÅÏ)
E-Mail : [email protected]
Ѵáͧع : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
żŻª : ¸¹Ò¤ÒëԵÕéầ¡ì àÍç¹ àÍ ÊÒ¢Ò¡Ãا෾Ï
·¹ : ºÁ¨.ËÅÑ¡·ÃѾÂì¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ àÍçÁàÍ¿«Õ
Ǩͺѭ : º¨¡. àÍàÍç¹àÍÊ ÍÍ´Ô·
  ë/ ˹ŧع
ѹ˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
Ťҡâ¤á : 2,000 ºÒ·
Ťҡâ¤駵 : 1,000 ºÒ·
ѹѺͤ׹˹ : ·Ø¡Çѹ·Ó¡ÒÃ
ŤҡѺͤ׹鹵 : äÁè¡Ó˹´
ʹ͢鹵 : äÁè¡Ó˹´
Ҵͧ : äÁèÁÕ
  Ҹ/
Ҹѡµçҡ˹
Ҹ˹ҫ- : äÁèÁÕ
 
Ҹ : äÁè¤Ô´¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
 
ҸѺͤ׹ : 1% ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹
 (¡Ã³Õ¶×ͤÃͧ¹éÍ¡ÇèÒËÃ×Íà·èҡѺ 1 »Õ)
ҸѺ¹˹ŧع : ÍѵÃÒäÁèà¡Ô¹ 0.25%
 ¢Í§ÁÙŤèÒ˹èÇÂŧ·Ø¹µé¹·Ò§
Ҹ͹˹ŧع : äÁèÁÕ
Ҹ¡纨ҡͧع
ҸèѴ : ÍѵÃÒäÁèà¡Ô¹ 0.75% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҸżŻª : ÍѵÃÒäÁèà¡Ô¹ 0.07% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
ҹ·¹ : ÍѵÃÒäÁèà¡Ô¹ 0.125% µèÍ»Õ
¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ·¸Ô¢Í§¡Í§·Ø¹
: µÒÁ·Õè¨èÒ¨ÃÔ§
 
͹ǢͧŤ˹ŧع (NAV)
  šôԹҹ ( ѹ 30/01/2015)
ŤҷѾԹط (NAV) : 105.89 ҹҷ   Ť˹ŧع : 12.9336 ҷ   
ŵͺ᷹µͻ (¡鹵Ѵ駡ͧع)
  ͹ѧ 3 ͹ 3.80 %
   (ࡳҵðҹ) 8.19 %
 
  ͹ѧ 3 3.03 %
   (ࡳҵðҹ) 3.90 %
  ͹ѧ 6 ͹ 3.61 %
   (ࡳҵðҹ) 7.34 %
 
  Ѵ駡ͧع
  ͵ѹҾͧع
29.38 %
   (ࡳҵðҹ) 54.70 %
  ͹ѧ 12 ͹ 3.28 %
   (ࡳҵðҹ) 6.15 %
 
ࡳͧ AIMC
 šôԹҹʹյ
1 2 3 4
25570.98 %0.44 %0.76 %1.09 %3.31 %
25560.72 %0.54 %0.45 %0.83 %2.56 %
25550.06 %1.10 %0.73 %1.09 %3.02 %
Ѵǹŧع (% ͧ NAV)   10 ѹѺá͡(% ͧ NAV)
˹
(%)
1. ѡѾѰ 32.02
    ѰŤӻСѹ  
2. 鹡ѷ͡ 36.75
  68.77
÷ҧԹ
  31.23
100.00
 
˹ Rating
(%)
LB176A 12.66      
LB21DA 9.19      
BOTS169A 4.07      
IVL16OB A+ 3.33      
SBST166A 2.89      
32.14      
: 1.93  
  áШ¡ŧع (% ͧ NAV)
ŧعդ§ŧع֡Ңš͹õѴԹŧع
šôԹҹʹյͧͧع׹ѹ֧šôԹҹ͹Ҥ