1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  21 ม.ค. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8242

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.9437

  MK9S110.1063

  MMM13.5602

  MMM-PLUS10.5863

  MSI1AI10.3283

  MSI2310.8131

  MSI2510.7960

  MSI2610.7786

  MSI2710.4578

  MSI2AI10.2813

  MSI3AI10.2355

  MSI4AI10.1415

  MSHORTPVD9.9869

  MT3Y110.4159

  SMART10.1661

  SMART-PLUS 

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.9602

  HAPPY D58.6971

  KAF18.2852

  M-BT18.7334

  M-FLEX6.8951

  MFX30.9339

  MIF9.8392

  M-INCOMEAI11.2226

  MPII-A9.9099

  MPII-D9.8738

  MPII-ID9.8805

  MRECO59.3885

  MWELL17.6551

  Q-PORT8.8018

  SPOT33S108.0265

  SPOT33S117.7312

  SPOT33S146.9107

  SPOT33S157.8361

  SI5A46.5608

  SMO5A18.3052

  SPOT33S77.5088

  SPOT33S87.5263

  SPOT33S98.9904

  THMO18.3372

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6027

  BMBF3.9452

  DE-16.3723

  MDIVA-A9.9269

  MDIVA-D9.9269

  MDIVA-ID 

  HI-DIV8.7571

  HI-DIV PLUS11.7429

  M-ACTIVE16.0516

  M-MEGA-A8.9844

  M-MEGA-D8.9876

  M-MIDSMALL11.0284

  M-S5025.3761

  M-SELECTCG8.6175

  RPF225.8728

  RRF17.1445

  SAN18.4479

  SCDF0.9456

  SCIF3.0710

  SCIF22.0318

  SF417.7814

  SF544.2407

  SF74.4135

  SF82.1893

  SSB123.4096

  STD3.8384

  STD24.2238

  TNP40.3482

  TS2.0565

  UNF14.9298

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF9.8286

  I-GOLDRMF11.0370

  M-PROP RMF13.9915

  M-TWSUK RMF10.2667

  M-S50 RMF9.2959

  M-BOND13.2576

  M-CR12.5217

  M-FIX14.1604

  MMF-RMF12.8480

  M-VALUE79.0196

  MA-LTF33.2083

  MG-LTF11.1340

  MIF-LTF13.5594

  HI-DIV LTF9.6835

  M-MIDSMALL LTF8.0633

  MV-LTF23.7821

  M-S50 LTF9.2755

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.0465

  I-208.0509

  I-ASEAN STAR 104.4755

  I-CHIC12.4101

  I-DEVELOP11.0737

  I-EMERGING 10S27.5266

  I-GOLD7S27.2259

  I-GOLD7S37.5397

  I-GOLD14.5023

  I-OIL4.3055

  I-OIL33S15.6084

  I-OIL5S26.0744

  I-REITs12.7895

  I-SMART10.4728

  M-ATECH11.7664

  MGA9.1005

  MGE10.5318

  MGS6.7311

  M-SUKUK10.4077

  M-VI10.0432

  M-SMART INCOME-AC10.4606

  M-SMART INCOME-AR10.4627

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.9789

  M-PROPERTY40.8248

  30 พ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2206

  MNIT5.0724

  MNIT29.9490

  MNRF8.9254

  M-STOR10.8648

  HPF9.9774

  MIT7.5237

  M-PAT8.4014

  TFFIF10.0605