1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  24 ม.ค. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8249

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.9585

  MK9S110.1063

  MMM13.5611

  MMM-PLUS10.5888

  MSI1AI10.3283

  MSI2310.8131

  MSI2510.7960

  MSI2610.7786

  MSI2710.4578

  MSI2AI10.2813

  MSI3AI10.2355

  MSI4AI10.1415

  MSHORTPVD9.9876

  MT3Y110.4159

  SMART10.1731

  SMART-PLUS 

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.9465

  HAPPY D58.7289

  KAF18.3758

  M-BT18.8173

  M-FLEX6.9039

  MFX31.0614

  MIF9.7946

  M-INCOMEAI11.2246

  MPII-A9.9515

  MPII-D9.9147

  MPII-ID9.9222

  MRECO59.4329

  MWELL17.6525

  Q-PORT8.8574

  SPOT33S108.0371

  SPOT33S117.7321

  SPOT33S146.9174

  SPOT33S157.8372

  SI5A46.5304

  SMO5A18.3541

  SPOT33S77.5042

  SPOT33S87.5205

  SPOT33S98.9852

  THMO18.3894

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5920

  BMBF3.9347

  DE-16.3551

  MDIVA-A9.9711

  MDIVA-D9.9711

  MDIVA-ID 

  HI-DIV8.7567

  HI-DIV PLUS11.7412

  M-ACTIVE16.0289

  M-MEGA-A9.0406

  M-MEGA-D9.0438

  M-MIDSMALL11.1589

  M-S5025.3462

  M-SELECTCG8.5496

  RPF225.8066

  RRF17.1169

  SAN18.3943

  SCDF0.9433

  SCIF3.0619

  SCIF22.0252

  SF417.7291

  SF544.1131

  SF74.4011

  SF82.1828

  SSB123.0798

  STD3.8281

  STD24.2130

  TNP40.2534

  TS2.0507

  UNF14.8906

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF9.8264

  I-GOLDRMF11.0279

  M-PROP RMF14.0810

  M-TWSUK RMF10.2691

  M-S50 RMF9.2848

  M-BOND13.2627

  M-CR12.5173

  M-FIX14.1663

  MMF-RMF12.8489

  M-VALUE78.8828

  MA-LTF33.1463

  MG-LTF11.2049

  MIF-LTF13.5040

  HI-DIV LTF9.6837

  M-MIDSMALL LTF8.1594

  MV-LTF23.7328

  M-S50 LTF9.2644

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.9504

  I-207.8794

  I-ASEAN STAR 104.4964

  I-CHIC12.2869

  I-DEVELOP11.0866

  I-EMERGING 10S27.3468

  I-GOLD7S27.2454

  I-GOLD7S37.5613

  I-GOLD14.4907

  I-OIL4.1125

  I-OIL33S15.3655

  I-OIL5S25.7904

  I-REITs12.8201

  I-SMART10.4981

  M-ATECH11.7664

  MGA9.1065

  MGE10.5318

  MGS6.7236

  M-SUKUK10.4126

  M-VI10.0039

  M-SMART INCOME-AC10.4659

  M-SMART INCOME-AR10.4680

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV17.0799

  M-PROPERTY41.0596

  30 พ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2206

  MNIT5.0724

  MNIT29.9490

  MNRF8.9254

  M-STOR10.8648

  HPF9.9774

  MIT7.5237

  M-PAT8.4014

  TFFIF10.0605