1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  17 ก.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.7545

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  I-FIX3M2 

  I-FIX6M1210.0577

  MFF20.6469

  MK9S110.0031

  MMM13.4628

  MMM-PLUS10.4821

  MSI1AI10.1234

  MSI2110.8867

  MSI2210.7874

  MSI2310.6836

  MSI2510.6325

  MSI2610.5955

  MSI2710.2252

  MSI2AI10.0049

  MT3Y110.1369

  SMART10.1294

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.9739

  GI5EM29.1683

  HAPPY D59.0707

  KAF18.7999

  M-BT19.9162

  M-FLEX6.7429

  MFX32.6212

  MIF10.5246

  M-INCOMEAI10.7629

  M-INNO19.5119

  MPII-D10.0493

  MRECO59.8136

  MWELL17.7132

  Q-PORT9.9897

  SPOT33S108.4466

  SPOT33S118.2294

  SPOT33S147.4572

  SPOT33S158.1189

  SI5A46.6332

  SI5E29.1647

  SI5E38.7116

  SMO5A19.4112

  SPOT33S77.8919

  SPOT33S87.8522

  SPOT33S99.4205

  THMO19.4358

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.7733

  BMBF4.1033

  DE-16.6367

  HI-DIV9.2449

  HI-DIV PLUS12.3959

  M-ACTIVE16.6042

  M-MEGA-A10.3303

  M-MEGA-D10.3277

  M-MIDSMALL11.6078

  M-S5027.1764

  M-SELECTCG9.5805

  RPF226.9331

  RRF17.5336

  SAN19.2154

  SCDF0.9842

  SCIF3.2112

  SCIF22.1423

  SF418.8612

  SF546.0352

  SF74.5919

  SF82.2850

  SSB128.0326

  STD3.9982

  STD24.3961

  TNP41.9430

  TS2.1513

  UNF15.5827

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF10.3805

  I-GOLDRMF10.3159

  M-PROP RMF12.9441

  M-TWSUK RMF10.2566

  M-S50 RMF9.9550

  M-BOND13.1062

  M-CR12.4797

  M-FIX13.9771

  M-SAVING12.7779

  M-VALUE82.4814

  MA-LTF34.6283

  MG-LTF12.7557

  MIF-LTF14.5111

  HI-DIV LTF10.2051

  M-MIDSMALL LTF8.4726

  MV-LTF25.6407

  M-S50 LTF9.9656

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.1023

  I-158.6369

  I-207.7729

  I-ASEAN STAR 104.7079

  I-CHIC11.2322

  I-DEVELOP10.3375

  I-EMERGING 10S27.2471

  I-GOLD7S26.7768

  I-GOLD7S37.0622

  I-GOLD13.5102

  I-OIL4.3683

  I-OIL33S15.8531

  I-OIL5S26.2238

  I-REITs12.3344

  I-SMART10.3209

  I-USS19.0149

  M-ATECH9.9651

  MGA8.9505

  MGE9.6573

  MGS6.6961

  M-SUKUK10.2079

  M-VI9.7829

  M-SMART INCOME-AC9.9549

  M-SMART INCOME-AR9.9587

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.0131

  M-PROPERTY37.8564

  31 พ.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1362

  MNIT5.1673

  MNIT29.9136

  MNRF9.4799

  M-STOR10.7540

  HPF9.8781

  MIT7.8437

  M-PAT10.3097

  TFFIF10.0380