1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  27 มี.ค. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8435

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.0134

  MK9S110.1246

  MMM13.5922

  MMM-PLUS10.6297

  MSI1AI10.3781

  MSI2510.8329

  MSI2610.8212

  MSI2710.5357

  MSI2AI10.3811

  MSI3AI10.3424

  MSI4AI10.2835

  MSI5AI 

  MSHORTPVD9.9897

  MT3Y110.5241

  SMART10.2122

  SMART-PLUS9.7838

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM15.5865

  HAPPY D57.3569

  KAF16.3741

  M-BT15.9666

  M-FLEX5.7312

  MFX26.3252

  MIF7.1357

  M-INCOMEAI8.9987

  MPII-A7.6034

  MPII-D7.5011

  MPII-ID7.5123

  MRECO57.3085

  MWELL16.4085

  Q-PORT6.9973

  SPOT33S106.1038

  SPOT33S115.7956

  SPOT33S145.1174

  SPOT33S155.8419

  SI5A45.3042

  SMO5A16.4726

  SPOT33S75.6880

  SPOT33S85.7843

  SPOT33S96.8920

  THMO16.5018

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF2.6046

  BMBF2.8773

  DE-14.6375

  MDIVA-A8.6293

  MDIVA-D8.6293

  MDIVA-ID 

  HI-DIV6.5347

  HI-DIV PLUS8.7037

  M-ACTIVE11.9084

  M-MEGA-A6.9152

  M-MEGA-D6.9677

  M-FOCUS9.9465

  M-MIDSMALL8.2768

  M-S5017.8878

  M-SELECTCG5.8563

  RPF218.9348

  RRF15.1543

  SAN13.4223

  SCDF0.6890

  SCIF2.2259

  SCIF21.4636

  SF412.8742

  SF532.0050

  SF73.2140

  SF81.5863

  SSB89.4726

  STD2.7925

  STD23.0726

  TNP29.4756

  TS1.4926

  UNF10.8753

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MA-LTF24.4938

  MG-LTF8.5957

  MIF-LTF10.1191

  MV-LTF17.3313

  HI-DIV LTF7.2522

  M-MIDSMALL LTF6.0784

  M-S50 LTF6.5361

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  MMF-RMF12.8656

  M-CR12.4042

  M-BOND13.3100

  M-FIX14.2221

  M-VALUE57.9488

  M-TWSUK RMF9.5690

  M-S50 RMF6.5633

  HI-DIV RMF7.4939

  M-PROP RMF10.2729

  I-GOLDRMF11.7049

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-100.9838

  I-206.6125

  I-ASEAN STAR 103.3378

  I-CHIC10.4301

  I-DEVELOP9.4000

  I-EMERGING 10S25.9354

  I-GOLD7S27.7376

  I-GOLD7S38.0904

  I-GOLD15.3642

  I-OIL1.8472

  I-OIL33S12.3320

  I-OIL5S22.5624

  I-REITs9.8115

  I-SMART9.5350

  M-ATECH10.2773

  MGA7.5243

  MGE7.3569

  MGS5.7838

  M-SUKUK9.9267

  M-MULTI-A8.7865

  M-MULTI-D8.7865

  M-VI8.0157

  M-SMART INCOME-AC8.7886

  M-SMART INCOME-AR8.7807

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV12.6711

  M-PROPERTY29.4821

  31 ม.ค. 2563

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1865

  MNIT5.0864

  MNIT29.8999

  MNRF8.6044

  M-STOR10.8322

  HPF9.2646

  MIT7.5287

  M-PAT8.3282

  TFFIF10.0605