1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  13 ก.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.7826

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  I-FIX3M210.0184

  MFF20.7900

  MK9S110.0516

  MMM13.4996

  MMM-PLUS10.5284

  MSI1AI10.2300

  MSI2310.7390

  MSI2510.7018

  MSI2610.6813

  MSI2710.3376

  MSI2AI10.1542

  MSI3AI10.0528

  MSI4AI 

  MSHORTPVD10.0058

  MT3Y110.2707

  SMART10.1584

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.8773

  GI5EM29.0661

  HAPPY D58.9872

  KAF18.7753

  M-BT19.7908

  M-FLEX6.6198

  MFX32.5726

  MIF10.2331

  M-INCOMEAI10.9411

  M-INNO19.2630

  MPII-A9.8625

  MPII-D9.8232

  MPII-ID 

  MRECO59.7513

  MWELL17.4715

  Q-PORT9.5281

  SPOT33S108.3333

  SPOT33S118.0761

  SPOT33S147.2557

  SPOT33S158.0812

  SI5A46.5438

  SI5E29.0362

  SI5E38.6111

  SMO5A18.9794

  SPOT33S77.7950

  SPOT33S87.7837

  SPOT33S99.3229

  THMO18.9992

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.7006

  BMBF4.0367

  DE-16.5243

  HI-DIV9.0460

  HI-DIV PLUS12.1329

  M-ACTIVE16.3902

  M-MEGA-A9.7249

  M-MEGA-D9.7288

  M-MIDSMALL11.4206

  M-S5026.3893

  M-SELECTCG9.3226

  RPF226.4806

  RRF17.4198

  SAN18.8872

  SCDF0.9690

  SCIF3.1515

  SCIF22.0974

  SF418.5339

  SF545.2776

  SF74.5155

  SF82.2445

  SSB126.0656

  STD3.9298

  STD24.3240

  TNP41.2711

  TS2.1117

  UNF15.3118

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF10.1746

  I-GOLDRMF10.8137

  M-PROP RMF14.5089

  M-TWSUK RMF10.2773

  M-S50 RMF9.6720

  M-BOND13.1803

  M-CR12.4717

  M-FIX14.0628

  MMF-RMF12.8048

  M-VALUE81.0303

  MA-LTF34.0473

  MG-LTF12.1552

  MIF-LTF14.1142

  HI-DIV LTF9.9979

  M-MIDSMALL LTF8.3464

  MV-LTF25.0867

  M-S50 LTF9.6688

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.9776

  I-158.5063

  I-207.6456

  I-ASEAN STAR 104.4942

  I-CHIC11.5325

  I-DEVELOP10.2240

  I-EMERGING 10S27.0014

  I-GOLD7S27.0694

  I-GOLD7S37.3701

  I-GOLD14.1975

  I-OIL4.0791

  I-OIL33S15.4346

  I-OIL5S25.7924

  I-REITs12.4697

  I-SMART10.3570

  I-USS18.9373

  M-ATECH10.4844

  MGA8.6740

  MGE9.3912

  MGS6.5832

  M-SUKUK10.3306

  M-VI9.8138

  M-SMART INCOME-AC10.0718

  M-SMART INCOME-AR10.0758

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV18.0195

  M-PROPERTY42.6559

  31 ก.ค. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2301

  MNIT5.0513

  MNIT29.9454

  MNRF9.4459

  M-STOR10.7952

  HPF9.9276

  MIT7.8437

  M-PAT10.3214

  TFFIF10.0380