1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  15 พ.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8050

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF20.8310

  MK9S110.0737

  MMM13.5319

  MMM-PLUS10.5575

  MSI1AI10.2617

  MSI2310.7722

  MSI2510.7427

  MSI2610.7189

  MSI2710.3961

  MSI2AI10.1796

  MSI3AI10.1540

  MSI4AI10.0359

  MSHORTPVD10.0130

  MT3Y110.3097

  SMART10.1375

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.8330

  HAPPY D59.0730

  KAF18.8365

  M-BT19.9178

  M-FLEX6.7093

  MFX32.7221

  MIF9.9486

  M-INCOMEAI11.0142

  MPII-A9.6625

  MPII-D9.6282

  MPII-ID 

  MRECO59.7923

  MWELL17.3015

  Q-PORT9.2464

  SPOT33S108.2483

  SPOT33S117.9451

  SPOT33S147.1078

  SPOT33S158.0457

  SI5A46.5027

  SI5E29.1898

  SI5E38.7748

  SMO5A18.7240

  SPOT33S77.7230

  SPOT33S87.7283

  SPOT33S99.2384

  THMO18.7490

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6859

  BMBF4.0298

  DE-16.5090

  MDIVA-A9.7278

  MDIVA-D9.7278

  MDIVA-ID 

  HI-DIV8.9588

  HI-DIV PLUS12.0157

  M-ACTIVE16.3587

  M-MEGA-A9.4207

  M-MEGA-D9.4278

  M-MIDSMALL11.0958

  M-S5025.8710

  M-SELECTCG8.9840

  RPF226.4247

  RRF17.4014

  SAN18.8475

  SCDF0.9671

  SCIF3.1406

  SCIF22.0845

  SF418.4763

  SF545.1904

  SF74.5065

  SF82.2379

  SSB125.9293

  STD3.9216

  STD24.3144

  TNP41.2004

  TS2.1037

  UNF15.2636

  กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
  (Tax-Saving Fund)

  HI-DIV RMF10.0790

  I-GOLDRMF10.5122

  M-PROP RMF13.7386

  M-TWSUK RMF10.2816

  M-S50 RMF9.4719

  M-BOND13.2071

  M-CR12.4836

  M-FIX14.0986

  MMF-RMF12.8270

  M-VALUE80.4967

  MA-LTF33.7751

  MG-LTF11.7010

  MIF-LTF13.7148

  HI-DIV LTF9.9060

  M-MIDSMALL LTF8.1161

  MV-LTF24.8405

  M-S50 LTF9.4577

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.9676

  I-158.5689

  I-207.7357

  I-ASEAN STAR 104.4289

  I-CHIC11.6437

  I-DEVELOP10.4636

  I-EMERGING 10S27.0490

  I-GOLD7S26.9105

  I-GOLD7S37.1988

  I-GOLD13.8098

  I-OIL4.2274

  I-OIL33S15.6043

  I-OIL5S25.9777

  I-REITs12.4081

  I-SMART10.3435

  I-USS19.0347

  M-ATECH10.5067

  MGA8.8407

  MGE9.9280

  MGS6.6466

  M-SUKUK10.2744

  M-VI9.8212

  M-SMART INCOME-AC10.2513

  M-SMART INCOME-AR10.2546

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  M-PROP DIV16.7728

  M-PROPERTY39.9891

  30 ก.ย. 2562

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1196

  MNIT5.0525

  MNIT29.9159

  MNRF8.9140

  M-STOR10.7993

  HPF9.9044

  MIT7.5237

  M-PAT8.3926

  TFFIF10.0380