1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  11 ส.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8551

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.0767

  MMM13.6165

  MMM-PLUS10.6260

  MSI1AI10.4353

  MSI2510.8900

  MSI2610.8907

  MSI2710.5567

  MSI2AI10.3646

  MSI3AI10.3510

  MSI4AI10.2224

  MSI5AI10.0219

  MSI6AI10.0144

  MSHORTPVD10.0102

  MT3Y110.5321

  SMART10.1833

  SMART-PLUS10.2168

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.7680

  HAPPY D58.2660

  KAF17.4628

  M-BT18.3523

  M-FLEX6.9105

  MFX29.7936

  MIF8.3779

  M-INCOMEAI10.2387

  MIPLUS9.9996

  MPII-A8.7064

  MPII-D8.5885

  MPII-ID8.6106

  MRECO58.5739

  MWELL17.3247

  Q-PORT7.8185

  SPOT33S106.6914

  SPOT33S116.2490

  SPOT33S145.4866

  SPOT33S156.6322

  SI5A46.4414

  SMO5A17.3326

  SPOT33S76.1445

  SPOT33S86.3492

  SPOT33S97.5623

  THMO17.6539

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.0229

  BMBF3.3485

  DE-15.3983

  MDIVA-A11.6962

  MDIVA-D11.4939

  MDIVA-ID 

  HIDIVMF 

  HI-DIV7.4369

  HI-DIV PLUS9.9370

  M-ACTIVE13.8026

  MAMF 

  M-MEGA-A7.6382

  M-MEGA-D7.6956

  M-FOCUS10.4233

  MGMF 

  MIFMF11.3838

  M-MIDSMALL11.5216

  M-S5020.5070

  MS50MF7.6866

  M-SELECTCG6.9098

  MIDSMALLMF 

  MVMF 

  RPF221.9265

  RRF16.0054

  SAN15.6028

  SCDF0.7928

  SCIF2.5853

  SCIF21.6871

  SF414.9675

  SF537.3223

  SF73.7407

  SF81.8446

  SSB104.6091

  STD3.2521

  STD23.5782

  TNP34.3280

  TS1.7294

  UNF12.6341

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF8.5619

  I-GOLDRMF14.1809

  M-BOND13.3267

  M-CR12.4425

  M-FIX14.2496

  M-PROP RMF11.0419

  MMF-RMF12.8866

  M-TWSUK RMF9.9679

  M-VALUE67.3538

  M-S50 RMF7.7070

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF28.7137

  MGLTF9.7408

  MIFLTF11.3837

  MVLTF20.2630

  HIDIVLTF8.2616

  MIDSMALLLTF8.4504

  MS50LTF7.6865

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MIFSSF11.3838

  MPDIVSSF13.4755

  MTF-SSFX10.3404

  MTF-SSF10.3404

  MTQ-SSFX10.1303

  MTQ-SSF10.1303

  MVSSF20.2630

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.1072

  I-207.7988

  I-ASEAN STAR 103.5456

  I-CHIC11.1189

  I-DEVELOP11.5504

  I-EMERGING 10S27.6329

  I-GOLD7S28.8487

  I-GOLD7S39.2450

  I-GOLD18.6593

  I-OIL1.7534

  I-REITs11.4562

  I-SMART10.4635

  M-ATECH14.0098

  MCHINA10.7483

  MGA10.9081

  MGE9.7862

  MGF10.9336

  MGS7.0980

  MRENEW 

  M-SUKUK10.3766

  M-MULTI-A10.8967

  M-MULTI-D10.8967

  M-VI9.7946

  M-SMART INCOME-AC9.8105

  M-SMART INCOME-AR9.8013

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF13.3820

  MPDIVPVD 

  MPDIVUNIT13.3821

  M-PROPERTY31.4109

  31 พ.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2431

  MNIT5.0967

  MNIT29.9327

  MNRF8.6380

  M-STOR10.8664

  HPF9.2715

  MIT7.6460

  M-PAT8.3300

  TFFIF11.7712