คลิปแนะนำกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม
MFC Property and Infrastructure Flexible Income Fund (MPII)
เสนอขายครั้งแรกวันที่ 17-26 มิถุนายน 2562 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

คลิปวีดีโอ 

https://youtu.be/qT7Q07yGUMo

https://goo2url.com/a0dyJ