คลิปรายการ Money Daily ช่อง 9 สัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน และแนะนำกองทุนเปิด MPII

รายการ Money Daily ช่อง 9 สัมภาษณ์ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เพื่อแนะนำกองทุนเปิด MPII พร้อมภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุน และวิธีการจัดพอร์ตการลงทุน


https://www.youtube.com/watch?v=ZaH82y8JrrU&feature=youtu.be