MFC เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา " โอกาสการลงทุนในธุรกิจ Healthcare กับกองทุน MHEALTH” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 –15.00 น.

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จะจัดงานสัมมนา " โอกาสการลงทุนในธุรกิจ Healthcare กับกองทุน MHEALTH” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 –15.00 น. โดยมี ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และคุณณพกิตติ์ จันทานานนท์ SEA Client Business Representative, BlackRock Inc. ร่วมกับ น พ. รัชต์ชยุตม์  จีระพรประภา (หมอวิน) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ออร์โธปิดิกส์ รพ.ไทยนครินทร์  ร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน MHEALTH ดำเนินรายการโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี พิธีกรรายการ Morning Wealth จาก THE STANDARD สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook:https://www.facebook.com/mfcfunds หรือ Youtube: https://www.youtube.com/c/MFCAssetManagementPLC