ประกาศการจ่ายเงินปันผล HI-DIV
22/09/2021
ประกาศแจ้งการปิดระบบชั่วคราว ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:30 น.
08/09/2021
ประกาศเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
31/08/2021
ประกาศการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
20/08/2021
ประกาศจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
20/08/2021
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
19/07/2021
ประกาศปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
18/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
14/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
30/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
21/06/2021
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสำนักงานสาขา บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
30/04/2021
ประกาศเรื่อง การขอระงับชั่วคราวสำหรับการให้บริการ การทำธุรกรรม ผ่านทางระบบ MFC Smart Tele
30/04/2021
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
28/04/2021
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสำนักงานสาขา บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป
16/04/2021
ประกาศแจ้งเวลาทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 64 เป็นต้นไป
01/02/2021
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 12 ก.พ ,24 ก.ย. และ 22 ต.ค. 64
25/01/2021
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
08/01/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
15/08/2019
12345678910...