ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS-G
05/10/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
04/10/2022
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข (MT2Y)
29/09/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล AGF, KAF, MRENEW-D, MRENEW-SSF
13/09/2022
งบชำระบัญชีกองทุน MSI4AI
07/09/2022
งบชำระบัญชีกองทุน MSI3AI
07/09/2022
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (MGAG)
30/08/2022
ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น
24/08/2022
ประกาศจ่ายเงินปันผล HPF, M-STOR, M-II, MNIT, MNIT2, MNRF
22/08/2022
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
16/08/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล STD, STD2
11/08/2022
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI3AI และ MSI4AI
04/08/2022
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการ ของสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และแจ้งวัฒนะ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 – 18.00 น.
03/08/2022
ประกาศ เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)
02/08/2022
ประกาศปิดทางการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28-29 ก.ค 65
26/07/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIVMF
18/07/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล BMBF, SAN, MCHINAGD, MCHINASSF
14/07/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
12/07/2022
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : MPDIVMF
12/07/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ MIPLUS-G
06/07/2022
12345678910...